Medžlis TUZLA
Broj džemata 33 džemata
Broj džamija 41 džamija
Broj mekteba 45 mekteba
Drugi vakufski objekti 4 mesdžida i 1 tekija
Broj imama 30
Glavni imam hafiz Ahmed-ef. Huskanović
Predsjednik Izvršnog odbora dr. Amir Karić

Džemati

1.          Behram-begova džamija

2.          Brdo džamija

3.          Čaršijska džamija

4.          Dobrnja

5.          Džamija Kralja Abdullaha

6.          Džindijska džamija

7.          Gazi Turali-begova džamija

8.          Grabovica

9.          Hadžijska džamija

10.        Hukići

11.        Krojčica

12.        Kulturno obrazovni centar Tušanj-Slatina

13.        Jalska džamija

14.        Lipnica

15.        Mejdanska džamija

16.        Mihatovići

17.        Moluhe

18.        Obodnica donja

19.        Pasci

20.        Plane

21.        Ševar-Kiseljak

22.        Šići

23.        Simin Han

24.        Slavinovići

25.        Solina

26.        Tušanj

27.        Vikaljska (Arslanagina) džamija

28.        Miladije

O medžlisu Medžlis Islamske zajednice Tuzla spada u red najmnogoljudnijih medžlisa u Bosni i Hercegovini.

Teško je kazati kada je ustanovljena prva organizaciona struktura Islamske zajednice na području Tuzle. U domenu Vjerske uprave donesena su četiri ustava Islamske zajednice, što je imalo i neposredne implikacije na ustroj Zajednice u Tuzli.  Ustavom Islamske vjerske zajednice iz 1947. godine, Tuzla je bila sjedište Vakufskog povjerenstva, da bi se ta odrednica neznatno terminološki izmijenila ustavom Islamske vjerske zajednice iz 1959. godine u Povjerenstvo Islamske vjerske zajednice. Ustavom iz 1969. godine uvedena je odrednica odbor Islamske zajednice, koji je definiran kao osnovni organ Islamske zajednice na svom području.
Uporedo s nizom procesa na području Muftiluka tuzlanskog teklo je i kadrovsko obnavljanje i jačanje rada Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. Medžlis danas ima razvijene stručne i administrativne službe s kvalificiranim zaposlenicima, čime se postiže kvalitetna vjerska edukacija, te pravna i ekonomska sigurnost rada Medžlisa. Vjersko-prosvjetna, Administrativno-pravna, Finansijsko-računovodstvena i Tehnička služba obuhvataju i koordiniraju cjelokupan rad Medžlisa.
Na području Medžlisa posljednjih godina dinamično se vrši proces kadrovskih promjena i stručnog unaprijeđenja postojećih zaposlenika, tako da je sve veći broj imama s titulom hafiza i naučnim stepenima.