Medžlis KALESIJA
Broj džemata 27
Broj džamija 32
Broj mekteba 56
Drugi vakufski objekti
Broj imama 27
Glavni imam Muharem-ef. Mešanović
Predsjednik Izvršnog odbora Ibrahim Aljić
Džemati
 1. Brda Gornja
 2. Brda Križevci
 3. Caparde
 4. Čaršijska džamija Kalesija
 5. Hrasno Donje
 6. Hrasno Gornje
 7. Jajići
 8. Jelovo Brdo
 9. Kalesija Gornja
 10. Kikači
 11. Lipovice Centar
 12. Mahala
 13. Lipovice Stara džamija
 14. Međaš
 15. Memići Centar
 16. Memići Stara džamija
 17. Miljanovci
 18. Papraća
 19. Prnjavor
 20. Rainci Donji
 21. Rainci Gornji
 22. Sarači
 23. Šeher
 24. Seljublje
 25. Tojšići
 26. Vukovije Donje
 27. Vukovije Gornje

U ovom medžlisu se nalazi i nekoliko starih džamija koje se koriste povremeno, najčešće zbog dženaza. To su džamije u: Hrasnu Donjem, Tojšićima, Raincima Donjim, Hemlijašima i Miljanovcima.

O medžlisu

Po osnivanju Džematskog odbora Islamske vjerske zajednice u NRBiH ─ Rainci (pečat pod ovim nazivom koristio se počevši od 1960. do 1966. godine) sa sjedištem u Tojšićima, u kući Avdije Imamovića, a nešto kasnije u porodičnoj kući Ahmeta Šahmanovića, skromno se, u vrijeme velike prismotre narodne komunističke vlasti, pristupa organizaciji Islamske zajednice. Prenošenjem sjedišta Odbora iz privatnih kuća u tojšićki mekteb (mahala Kurtići), uz dozvolu za posjedovanje i pečata na ime Odbora IVZ Tojšići, Tojšići tada postaju sjedište Islamske zajednice. Odbor IVZ Tojšići niz godina egzistira pod ovim nazivom, mada je još davne 1958/59. godine donesen zakon po kojemu je formiran tzv. Narodni odbor Kalesija ─ Općina Kalesija, nastao spajanjem dvaju narodnih odbora ─ Tojšića i Memića.

Važno je registrirati da je institucija Odbora Islamske zajednice na području Kalesije zvanično formirana 1960. godine pod nazivom ”Džematski odbor Islamske vjerske zajednice u Narodnoj republici Bosni i Hercegovini – RAINCI”. Također je vrijedno zabilježiti da je za vrijeme predsjedničke dužnosti Muhameda Šahmanovića sjedište Odbora premještano više puta: Tojšići – Međaš – Tojšići – Prnjavor. Sjedište Odbora u Međašu osporavano je i sprečavano od tadašnjih vlasti, a preko Islamske zajednice iz Tuzle, navodno zbog ranijeg sjedišta muslimanskih formacija zelenog kadra (u Drugom svjetskom ratu) u Međašu. Odbor IVZ Tojšići, kasnije Odbor Islamske zajednice Tojšići, zbog prelamanja raznih interesa, ali i kočenja konstituisanja jače i angažiranije Islamske zajednice u Kalesiji, ostao je sa sjedištem u Tojšićima (ili Međašu) sve do 1988. godine, kada se privremeno izmješta u džemat Prnjavor kod Kalesije. S premještanjem Odbora u Prnjavor mijenja se i naziv u ”Odbor Islamske zajednice Kalesija”.

Medžlis Islamske zajednice Kalesija čine 27 džemata, koji se teritorijalno prostiru na oba entiteta (FBiH i RS) i tri općine (Kalesija, Osmaci i Šekovići). Od 27 kalesijskih džemata 23 su na prostoru Federacije, dok 4 džemata pripadaju manjem entitetu (Caparde, Mahala, Šeher i Papraća). Teritorijalno opštini Osmaci pripadaju Šeher, Mahala i Caparde, a džemat Papraća je u sastavu opštine Šekovići, dok su ostali džemati Medžlisa IZ Kalesija u sastavu općine Kalesija.

Izvor: Monografija – Naš Medžlis Kalesija, autor: Enver Alić