Medžlis ŽIVINICE
Broj džemata 26
Broj džamija 31
Broj mekteba 61
Drugi vakufski objekti 19
Broj imama 27
Glavni imam Sedin-ef. Karić
Predsjednik Izvršnog odbora Fehim Šljivić
Džemati

 

 

 

 

1.  Živinice-Centar

2. Živinice-Rudar

3. Živinice-Oskova

4. G.Dubrave

5. G.Dubrave

6. D.Dubrave

7. Tupković

8. Gračanica

9. Svojat

10 .G.Lukavica

11. D.Lukavica

12. G.Bašigovci

13. D.Bašigovci

14. Priluk

15. Šerići

16. Suha

17. Barice

18. G.Živinice

19. Višća

20. Nova džamija Đurđevik

21. Džebari

22. Djedino

23. Kovači

24. Šerići – Ribac

25. Stara džamija Đurđevik

26. Strašanj

27. Zelenika

 

 

 

 

 

O medžlisu

 

Medžlis Islamske zajednice Živinice spada u red većih medžlisa Islamske zajednice u BiH, a samim tim i  Muftijstva tuzlanskog. Vjerski život je organiziran kroz dvadeset i sedam džemata gdje poslove imama i muallima obavlja dvadeset i sedam imama, te glavni imam. Infrastruktura medžlisa je na zadovoljavajućem nivou, najveći broj džamija i pratećih vakufskih objekata su novijeg datuma, a  izgradnja Islamskog centra u Živinicama još uvijek traje.

Vjerski život muslimana na našem području prisutan od veoma dugo o čemu svjedoče i tri džamije: džamija u Džebarima za koju nema tačnih historijskih podatke o izgradnji, a usmena tradicija spomnje da je izgrađena u XV  stoljeću čime se svrstava među najstarije džamije u BiH; džamija u Starom Đurđeviku, naselje Musići koja je izgrađena 1630. godine i stara, drvena  džamija u Priluku koja je sagrađena 1735/1736. godine.