U petak 25.09.2015. godine u džematu Požarike dodijeljene su vakufname Hasi Omeroviću i Hasanu Topčagiću.

Vakufname je uručio predsjednik Medžlisa IZ Gradačac Jukan Husein. Džemat Požarike ima ogromne kapacitete koje treba adekvatno iskoristiti. Izborom novog džematskog odbora na čelu sa predsjednikom Hasom Omerovićem pokrenuto je nekoliko akcija na uređenju mezarja, mektebske učionice,grijanja u džematskoj kući, džamijske kuhinje išehidskog spomen obilježja. Zahvaljujući dobročiniteljima i vakifima iz džemata koji su zamolili da im se imena ne objavjljuju urađeno je sljedeće: uvedeno je grijanje u džematsku kuću i termoizolacija na plafonu, postavljena kapija na mezarlucima, opremljena džamijska kuhinja, formirana džematska biblioteka, nabavljeni kompjuteri za mekteb i obnovljeno šehidsko spomen obilježje. Grijanje i termoizolaciju je uradio Hasan Topčagić, a šehidsko spomen obilježje Nedžad Topčagić, Haso Omerović i Sevret Kikić. U planu su još neki projekti koji će dodatno poboljšati stanje u džematu. Od prvog septembra ove godine u ovaj džemat premješten je imam Izudin ef. Mešanović iz džemata Mediđa Srednja, od koga se očekuje da popravi stanje u mektebu i obrazovanju odraslih. Neka Allah Uzvišeni nagradi naše vakife i dobročinitelje.

{gallery}0210150{/gallery}