Za sve navedene vidove dati su praktični primjeri implementacije

U okviru stručnog i profesionalnog usavršavanja u oblasti muallimskih kompetencija, u utorak 09.02.2016. godine u sali Murat-kapetanove medrese u Gradačcu  održan je  seminar za muallime VPS Medžlisa Islamske zajednice Gradačac na temu “Načini uključivanja porodica u rad mekteba”. Izlagač je bio Nusret ef. Kujraković. Osnova njegovog izlaganja bili su vidovi uključivanja porodica u školski nastavni proces s ciljem kreiranja pretpostavki za uspješno učenje njihove djece koje je obradila Joyice L. Epstein, doktorica socioloških nauka i direktorica Nacionalne mreže partnerskih škola (NNPS), Johns Hopkins University, Baltimore, SAD.

Evidentna je i nedvojbena poreba za pozitivnim uključivanjem roditelja u mektebski nastavni proces radi poboljšanja uspjeha učenika u mektebu. Epstein nudi šest vidova uključenja roditelja u školski nastavni proces koji bi se mogli na određeni način primijeniti i na mektebe: 1. Roditeljstvo (pomoći svim porodicama da stvore kućno okruženje kojke će pomoći djeci u učenju i razvoju), 2. Komunikacija (kreirati efikasne oblike komunikacije škola-kuća i kuća-škola o programu i napredovanju djece), 3. Volontiranje (pridobiti i organizirati pomoć i podrćku roditelja), 4. Učenje kod kuće (pružiti roditeljima informacije i ideje o tome kako da pomognu djetetu u obavljanju zadataka kod kuće…), 5. Donošenje odluka (uključiti roditelje u proces donošenja odluka…) i 6. Saradnja sa zajednicom (identificirati i povezati resurse i usluge društva/zajednice kako bi se ojačali programi, praksa roditelja i učenje i razvoj djece). Za sve navedene vidove dati su praktični primjeri implementacije.

Nusret Kujraković