Dana 19. marta 2023. god. izvršena su hortikulturna uređenja dijela 4 harema džamija u Srebreniku: harem Gradske džamije, Gazijske džamije, Stare džamije u Rapatnici i džamije na Previlama. Sadnju ruža i čempresa su uradili mekteblije i džematlije džemata Centar Srebrenik, Kiseljak, Rapatnica i Previle sa svojim muallimima Emir-ef. Brašnjić, Ismet-ef. Odobašić, Jasmin-ef. Oštraković i Mirsad-ef. Djedović.

Dana 21.3.2023. je izvršeno hortikulturno uređenje dijela dvorišta Prve i Druge osnovne škole Srebrenik. Sadnju ruža i čempresa su izvršili aktivisti Mreže mladih Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, ekološke sekcije škola, rukovodsto i uposlenici.

Ukupno je u akciji zasađeno 255 ruža, 138 čempresa i 5 voćki. Projekat navedenog hortikulturnog uređenja je finansirala Svjetska asocijacija muslimanske omladine – Wamy Bosna i Hercegovina u saradnji sa Medžlisom Islamske zajednice Srebrenik.