Muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović primio je u ponedjeljak, 20. maja ove godine, Fadila Alića, ministra za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona i njegove saradnike iz Odjeljenja socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Ministar Alić i njegovi saradnici su se zahvalili muftiji Fazloviću na ovom prijemu te su istakli neke od važnijih aktivnosti Ministarstva.

Muftija Fazlović se zahvalio ministru i njegovim saradnicima na vrijednom radu i socijalnoj brizi o mnogim kategorijama društva, uključujući djecu bez roditelja, stare osobe, povratnike…

Tokom ovog prijema razgovarano je o Javnoj ustanovi Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama čiji osnivači su Islamska zajednica u Bosni i Hercegovni i Skupština Tuzlanskog kantona. Tema razgovara bio je dalji razvoj ove ustanove i ispunjavanje ciljeva iz Strategije razvoja Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama za razdoblje od 2024. do 2028. godine. Naglašena je važnost misije CROPS-a koja se očituje u uspješnoj rehabilitacija ovisnika o psihoaktivnim supstancama, njihovom usvajanju moralnih vrijednosti i formiranju zdrave ličnosti, te resocijalizaciji i pravilnom uključivanju u društvene tokove.