Redovna sjednica Muftijstva tuzlanskog održana je u srijedu,  16. novembra 2022. godine.

Na sjednici su usvojeni Plana rada i Budžet Muftijstva tuzlanskog za 2023. godinu.

Muftijstvo tuzlansko je usvojilo izvještaj Komisije o bodovanju prijavljenih kandidata za dodjelu priznanja i nagrade za muallimski rad „Redžep-ef. Muminhodžić“. Na osnovu izvještaja i prijedloga Komisije,  Muftijstvo tuzlansko je donijelo Odluku da se priznanje i nagrada za muallimski rad „Redžep-ef. Muminhodžić” za 2021/22. godinu dodijeli Hajrudin-ef. Baturiću, imamu džemata Jelovče Selo, Medžlis Islamske zajednice Gradačac.

Na sjednici je razmatrana informacija o završetku izrade Kataloga pitanja i odgovora za polaznike mektepske pouke na području Muftiluka tuzlanskog. Katalog pitanja i odgovora za I, II i III nivo mektepske pouke će služiti za utvrđivanje i sistematizaciju gradiva polaznika mektepske pouke, te za testiranja učenika s nivoa medžlisa i Muftijstva.

Usvojeno je Uputstvo o apliciranju na javne pozive organa i ustanova IZ na području Muftiluka tuzlanskog, te Odluka o evidencijama u Muftijstvu tuzlanskom kojom se utvrđuje broj, vrsta, sadržaj i način vođenja evidencija.

Članovi Muftijstva tuzlanskog razmatrali su informaciju o realizaciji akcije prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode u 2022. godini. U džematima i medžlisima na području Muftiluka tuzlanskog prikupljeno je 48 tona poljoprivrednih proizvoda. Prikupljeni proizvodi predati su odgojno-obrazovnim ustanovama Islamske zajednice na području Muftiluka tuzlanskog te ustanovama koje brinu o socijalno ugroženim osobama u Tuzli, Zvorniku, Potočarima, Doboj Istoku, Živinicama, Bosanskoj Dubici i Modriči.