Redovna sjednica Muftijstva tuzlanskog održana je u ponedjeljak, 22. oktobra 2018. godine. Sjednicom je predsjedavao muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović.

Na sjednici je usvojen zaključak da Muftijstvo tuzlansko uputi Rijasetu zahtjev za saglasnost na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Muftijstva tuzlanskog.

Razmatran je i usvojen plan nastavaka akcije opremanja mekteba u povratničkim džematima. Mektebi u povratničkim džematima koji do sada nisu imali dobre uslove za rad bit će u narednom periodu opremljeni potrebnim inventarom. Time će biti nastavljena ranije započeta akcija opremanja mekteba na području Muftiluka tuzlanskog.

Usvojen je i plana organizacije akcije Vršnjak vršnjaku, koja će ovoga puta biti realizovana u medžlisima Puračić, Kalesija, Kladanj, Brčko i Bijelina, a data su i mišljenja o zamjeni vakufa u džematu Zahirovići i Duboki Potok, Medžlis Srebrenik. Razmatrana su i druga pitanja iz domena rada Muftijstva tuzlanskog.

Sjednici su prisustvovali rukovodioci službi Muftijstva tuzlanskog dr. Sead Seljubac, Muamer Zukić i Muhamed Bilajac, te sekretar Muftijstva Muhamed Hasanspahić.