Muftijstvo tuzlansko je u proteklih nekoliko godina kontinuirano radilo na opremanju mektepskih učionica i kabineta islamske vjeronauke u mektebima i školama na području Muftiluka tuzlanskog.

Ova praksa nastavljena je i tokom 2021. godine te je nedavno u saradnji s Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica realiziran projekt opremanja šest mektepskih učionica i šest kabineta islamske vjeronauke. Prilikom opremanja učionica i kabineta sagledani su prioriteti i potrebe svakog pojedinačnog prostora.

Muftijstvo tuzlansko je iskazalo zahvalnost Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica na podršci ovom projektu koji ima za cilj unapređenje uvjeta za učenje i podučavanje.

Muftijstvo tuzlansko će i u narednom periodu nastaviti s realizacijom ovog i sličnih projekata.

1/12