Hafiska dova Muamer-ef. Mujkanoviću proučena je u nedjelju, 9. oktobra 2022. godine, u džamiji u Seljublju, Medžlis Islamske zajednice Kalesija.

Dovi su prisustvovali izaslanik Reisul-uleme mr. hafiz Salih-ef. Halilović, imam Gazi Husrev-begove džamije, muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović, glavni imam MIZ Kalesija Muharem-ef. Mešanović, predsjednik Izvršnog odbora Ibrahim Aljić, prof. Enver-ef. Alić, predstavnici Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i Behram-begove medrese u Tuzli, imami, hafizi i džematlije.

Hafiz Muamer-ef. Mujkanović, sin Sakiba i Elide iz Seljublja, rođen je 1995. godine u Tuzli. Nakon osnovne škole upisuje Behram-begovu medresu u Tuzli, koju završava 2014. godine. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu upisuje 2016. godine i trenutno je apsolvent. Pred Komisijom Rijaseta IZ u BiH, Muamer-ef. Mujkanović je hifz položio 27. jula 2022. godine i stekao titulu hafiza. Njegov muhaffiz je hafiz Velid-ef. Kalabić.

 

Diplomu hafiza Kur'ana Muamer-ef. Mujkanoviću je uručio izaslanik Reisul-uleme mr. hafiz Salih-ef. Halilović.

„Hvala Allahu, dž.š., mi danas u Bosni i Hercegovini živimo zlatno doba hifza. Hifz se uči u svim krajevima naše zemlje. Učenje Kur'ana napamet je fardi-kifaje, obaveza na određenoj grupi ljudi unutar jednog džemata, zajednice, društva da obavi ovu dužnost i ta dužnost onda spada sa cijelog džemata. Hafizi Kur'ana nisu samo čuvari Kur'ana nego su oni i čuvari svog naroda. Oni su na sebe preuzeli tu veliku obavezu i dužnost. Ulema kaže da kada se ne ispuni fardi-kifaje onda taj narod može biti podložan Allahovoj srdžbi i kazni. Kada se vratimo u našu prošlost situacija po pitanju hifza je bila teška ali se to promijenilo u prethodnom periodu. Prošla godina je bila najbolja godina otkako bilježimo broj hafiza. Šezdeset hafiza je položilo hifz prošle godine“, kazao je hafiz Halilović. Poručio je da ovih dana obilježavamo mevludi-šerif te je podsjetio da je prvi hafiz bio naš Poslanik Muhammed, a.s. Od Poslanika, a.s., do današnjeg dana praksa učenja Kur'ana napamet se praktikuje kod muslimana širom svijeta.

Muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović je čestitao hafizu Mujkanoviću ovaj veliki uspjeh koji je došao sa velikim zalaganjem.

„Hafizi, posebno mladi hafizi, uvijek su veliki podstrek i velika poruka našoj omladini, učenicima i studentima da budu još vrjedniji. Moramo učiti. To je farz. Mi smo u središtu mubarek mjeseca rebiul-evvela. Ovaj mjesec nas poziva da obnovimo svoju svijest, da se približimo svom Poslaniku, s.a.v.s, i da ga čvrsto slijedimo. A onda ćemo pokazati koliko volimo svog Gospodara Allaha, dž.š., i koliko je snažan naš iman. Kur'ani-kerim je najveća mudžiza svih svjetova. To je riječ Allaha, dž.š., koja je uzdigla ljude na zemlji prema višem nivou njihove vrijednosti, na temelju sunneta i na primjeru ashaba, najbolje generacije u čijem središtu je uvijek bio Kurani-kerim. Zato će mnoga ulema kazati da poslije Kur'ani-kerima, te velike mudžize, dolazi još jedna velika mudžiza a to su ashabi. Najbolja generacija koja se ikada pojavila na licu zemlje. U svim generacijama našeg ummeta bilo je velikana i u svim generacijama Bošnjaka bilo je velikana. I danas ih ima, na to smo ponosni, i to nas i obavezuje. Molimo Allaha, dž.š., da tako bude i u budućnosti“, poručio je muftija Fazlović.

Prisutnima se obratio prof. na Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu dr. Aid Smajić, glavni imam Muharem-ef. Mešanović i imam džemata Damir-ef. Požegić.

Ajete iz Kur'ana Časnog učili su prisutni hafizi, a hafisku dovu je proučio muhafiz Velid-ef. Kalabić.