Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, na svojoj 40. sjednici održanoj 2. novembra 2020. godine, donijela je odluku o proglašenju graditeljske cjeline – Stara džamija u Turiji nacionalnim spomenikom.

Stara džamija u Turiji prvobitno je sagrađena krajem 19. stoljeća, da bi nakon požara temeljito rekonstruisana u periodu 1926-1928. godine.

Džamija je oštećena u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu da bi ponovo bila obnovljena sačuvavši izvorni oblik i autentičan izgled džamije s drvenom munarom.

Odlikuje se sačuvanim autentičnim enterijerom sa drvenim izvedbama mahfila, mimbera i ćursa, kao i haremom sa više starih nišana, od kojih je najstariji iz 1801. godine.