Seminar Snaga i stabilnost porodice, u organizaciji Odjela za brak i porodicu Muftijstva tuzlanskog, održan je u subotu 3. jula 2021. godine u Bosanskom Šamcu.

Seminar je otvorio glavni imam Safet-ef. Karahmetović koji je istaka važnost porodice u životu svakog čovjeka ali i važnost stalne težnje za ličnom izgradnjom čime se doprinosi porodici, džematu i društvu.

Predavači na seminiaru su bile profesorice Hasiba Saračević i Amina Đulović, kao i kooridnatorica Odjela za brak i porodicu MIZ Bosanski Šamac Alija Kapetanović.

Seminar Snaga i stabilnost porodice, temeljen na savremenoj metodologiji i interaktivnom pristupu, osmišljen i prilagođen pojedincu, tokom kojeg se stječu nove informacije, znanja i vještine ima za cilj afirmirmaciju i njegovanje vrijednosti braka i porodice.