Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1987. godine  proglasila je 26. juni „Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama“. Tim povodom JU CROPS je  26. juna 2019. godine, u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak, organizovao okrugli sto o bolesti ovisnosti pod nazivom „Ujedinjeni u borbi protiv droga i savremenih oblika ovisnosti“.  

Okruglom stolu su prisustvovali dr. Suada Selimović, stručni savjetnik za poslove zaštite porodica s djecom Ministarstva za rad socijalnu politiku i povrtak Tuzlanskog kantona, prof. dr. Mevludin Hasanović, neuropsihijatar na Klinici za psihijatriju UKC-a Tuzla, Ismail-ef. Smajlović, direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ-e sa saradnicima, dr. Sead-ef. Seljubac, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlanskog, direktor Institut za društvena i religijska istraživanja dr. Šefko Sulejmanović , glavni imam MIZ Puračić Zijad-ef. Vehabović, Emir Kasumović, pomoćnik načelnika općine Lukavac, dr. Edin Šestan pomoćnik ministra za socijalnu i dječiju zaštitu, Zlatan Musić, viši inspektor,zamjenik šefa odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, Amir Azabagić, stručni savjetnik Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona i uposlenici CROPS-a.

Tokom ovog okruglog stola nastojalo se doći do zajedničkog prijedloga najboljih rješenja u borbi protiv bolesti ovisnosti, smanjenja potražnje psihoaktivnih supstanci, kao i intenzivnijeg rad na prevenciji i edukaciji, što ranijoj detekciji stanja ovisnosti i blagovremenoj intervenciji, te jačanju kapaciteta i kvalitete usluga u postojećim i otvaranje novih rehabilitacionih centara. Razgovarano je i o savremenim oblicima ovisnosti kao što je internet, kocka/klađenje i sve veća upotreba nargile, posebno među mladima.