U okviru obilježavanja rođenja Muhammeda, a.s., u toku mjeseca novembra i decembra 2018. godine učenici osnovnih škola u Gradačcu priredili su veliki broj zanimljivih i kvalitetnih programskih sadržaja kojima je istaknut značaj i uloga Muhammeda, a.s., u životu svakog muslimana i muslimanke.

U osnovnim školama Ivan G. Kovačić, Hasan Kikić, Hamdija Kreševljaković i Musa Ć. Ćatić organizirani su sljedeći programski sadržaji: kvizovi, panoi, zidne novine, prezentacije, učenje ilahija i Kur'ana.