Medžlis IZ-e Janja je nedavno, u okviru projekta “Unaprijeđenje vakufske imovine”, kupio kombajn za vađenje krompira.

Projekat sjetve krompira na području Janje Medžlis realizira u saradnji sa ZZ “Agrofarmer” iz Janje, a preko Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica.

Do danas je izvađeno i predato oko 20 tona krompira za potrebe “Semberke” u Janji, što predstavlja zaokružen proces od proizvodnje do prerade, a za plasman će se pobrinuti domaća kompanija Bingo.