U organizaciji džematskog odbora Atik-Savske džamije u Brčkom krajem prošle godine pokrenuta je akcija pod nazivom “Uvakufi knjigu za biblioteku”.
Inicijator ove aktivnosti je imam Savske džamije Emir-ef. Hasanović, a prvi vakif buduće biblioteke bila je Prva bošnjačka gimnazija iz Sarajeva.

Emir-ef. Hasanović je kazao da je inicijativa za osnivanje biblioteke dobila podršku brojnih građana Brčkog, ali i institucija kao što je Gazi Husrev-begova biblioteka.

Do sada je donirano više od 1.200 knjiga različitih žanrova, a u toku je izrada web stranice i softvera za evidenciju knjiga i korisnika.

“Ovih dana smo dobili i jedno vrijedno djelo, riječ je o rukopisu Kur'ana, mushafu starom oko 200 godina. Naši sugrađani svakodnevno daruju knjige i bibliotečki fond se stalno uvećava, a nerijetko svjedočimo i dirljivim situacijama. Naime, prije nekoliko dana je jedna starica, čija penzija jedva može podmiriti osnovne životne potrebe, donijela kako kaže jedinu knjigu koju je imala u kući. Ona kaže da je nekada čula da je bitno biti uz hajr kao onaj mrav što je nosio kap vode da ugasi Ibrahimovu, a.s., lomaču. Kad su mu rekli da ta kap ne znači puno, odgovorio je da on želi da se zna na čijoj je strani”, kazao je za efendija Hasanović.

On je pozvao i druge institucije i građane da daruju knjige za novoformiranu biblioteku.

Biblioteka će nositi ime po Abdulganiju Ibrahimbegoviću, koji je nekada bio imam Savske džamije, te muderis i upravnik brčanske Čačak mederese.

Abdulgani Ibrahimbegović je rođen u Gornjem Rahiću, osnovno obrazovanje je stekao u rodnom mjestu, a srednje i visoko teološko u Istanbulu. Bio je poznat kao odličan poznavalac Kur'ana, dobar predavač i pedagog. Imao je bogatu biblioteku sa djelima na bosanskom i orijentalnim jezicima i govorio je arapski i turski jezik.