U Zvorniku je dans predstavljen književni opus Esme Bandić – Softić. Bio je ovo još jedan od kulturnih događaja u okviru ovogodišnje manifestacije Dani Hasana Kaimije.

Na početku je moderator Osman Šahbegović prdstavio biografiju i sve naslove autorice.

Prvi promotor Osman Halilović je kazao da se radi o bogatom opusu od ukupno dvanaest žanrovski različitih naslova. Radi se o književnosti nastaloj na našoj duhovnoj tradiciji, pisanoj senzibilnim ženskim pismom.

Ermin Čelenka se dotakao svih naslova te je naglasio da je Esmina književnost mistična i da aktivira misao.

Na kraju predstavljanja, autorica je kazala da je obradovana učešćem na manifestaciji Dani Hasana Kaimije u svome Zvorniku. Pročitala je tekst koji je sa čežnjom prema gradu svog odrastanja pripremila za ovu priliku, te još nekoliko prigodnih tekstova.