U amfiteatru Behram-begove medrese u Tuzli večeras je promovisan Zbornik radova sa naučnog skupa o bosanskom jeziku.

Promocija je održana u okviru Kulturno-vjerske manifestacije “Dani Hasana Kaimije”. Promotori Zbornika su bili dr. Jasmin Hodžić, direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu i dr. Alen Kalajdžija, naučni savjetik Instituta za jezik a moderator prof. Nedim Alić.

Na početku promocije prisutnima se obratio mr. Mustafa Muharemović, potpredsjednik Organizacionog odbora Manifestacije.

Prvi simpozij o bosanskom jeziku održan je u Bihaću 1998., drugi u Sarajevu 2015., a treći u Mostaru 2021. godine.

– Prvi simpozij o bosanskom jeziku je važan, jer je okupljena tadašnja lingvistička, kulturna, obrazovna elita i koja je kazala: mi usmjeravamo bosansku jezičku politiku onako kako treba i da ima svoj samostalni ton. Ovaj treći simpozij je rezultat prvog i rezultat svih onih rasprava o našem jeziku počevši od 1965. pa naovamo – kazao je dr. Hodžić.

Dolaskom na Institut dr. Alena Kalajdžije i njegovim angažmanom, istakao je dr. Hodžić, uspjeli su reaktivirati ideju simpozija o bosanskom jeziku.

– Simpoziji su, zapravo festival lingvističke bosnistike i praznik nauke o bosanskom jeziku. To je bila inicijalna prilika da ponovo okupimo sve bosanske lingviste i da se ponovo dogovaramo o pravcima izučavanja i razvoja nauke o bosanskom jeziku – naglasio je dr. Hodžić i najavio da će naredni simpozij biti održan u Tuzli.

Moramo znati, kazao je drugi promotor dr. Kalajdžija, da je jezik jedan od najvažnijih kulturnih, identitartnih, duhovnih spoznajnih kapaciteta svakog čovjeka.

– Svaki jezik je važan, ali je naša zadaća da sačuvamo svoj jezički identitet. Jer naš jezik je naš pogled u svijet, naš pogled na nas same. Naš jezik ima važnu ulogu u definiranju specifičnih, kulturoloških, političkih, društvenih, historijskih odnosa. Ne možemo zamisliti svijet oko sebe bez jezika, ne možemo zamisliti čovjeka niti društvo bez jezika – istakao je dr. Kalajdžija.

Na trećem simpoziju o bosanskom jeziku predstavljeno je 50 tema, a 30 autora je objavilo članke u zborniku na 642 stranice.