Direktor Instituta za društvena i religijska istraživanja dr. Šefko Sulejmanović, u četvrtak 27. septembra, posjetio je Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj kod Lukavca. U Centru je razgovrao sa direktorom Mevludinom Joldićem o budućoj saradnji dvaju ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tokom posjete dr. Sulejmanović je razgovorao i sa uposlenicima i korisnicima usluga ovoga Centra.

Direktor dr. Sulejmanović posjetio je, u ponedjeljak 1. oktobra, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tokom posjete imao je nekoliko sastanaka sa predstavnicima Vijeća Muftija kao i sa direktorom Uprave za obrazovanje i nauku dr. Ibrahimom Begovićem.