Damir Alihodžić, direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete, danas je odbranio doktorsku disertaciju na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Tema doktorske disertacije bila je “Validacija brzih kvalitativnih testova u analizi kvaliteta i porijekla hrane”.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su: dr. Drago Šubarić, redovni profesor na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu JJ Strosmayer u Osijeku – kao predsjednik komisije, dr. Benjamin Muhamedbegović, vanredni profesor na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član, i dr. Amel Selimović, vanredni profesor na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član.

Odbrani doktorske disertacije direktora Alihodžića prisustvovali su muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dr. Ahmed Omerović, direktor Media centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Amir Sakić, direktor Behram-begove medrese u Tuzli dr. Ahmed Hatunić, direktor Instituta za društvena i religijska istraživanja dr. Šefko Sulejmanović, direktor CROPS-a Mevludin Joldić, dekan Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof. dr. Sead Ćatić, profesori sa Tehnološkog fakulteta, dr. Ramiz Salkić,  kolege iz Agencije za certificiranje halal kvalitete, porodice i prijatelji.

Damir Alihodžić rođen je u Moćevićima, općina Srebrenica, gdje je završio osnovno obrazovanje. Srednju Elektrotehničku školu završio je u Tuzli, te diplomirao na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2007. godine, a magistrirao 2012. godine na Odsjeku za prehrambeno inženjerstvo. Zaposlen je u Agenciji za certificiranje halal kvalitete BiH na poziciji direktora. Koautor je na četiri knjige i sedam naučnih i stručnih radova u časopisima i zbornicima radova. Učestvovao je na brojnim naučnim i stručnim skupovima iz oblasti prehrambene industrije i standardizacije. Učestvovao u projektima EU Tempus, EDU FOOD, Be promoted  i  IPA,  te  u  organizaciji  međunarodnog  simpozija “Hranom do zdravlja” i Kongresa o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima. Pomoćnik je urednika časopisa “Hrana u zdravlju i bolesti”. Jedan je od osnivača i predsjednik Skupštine Udruženja za nutricionizam i dijetetiku “Hranom do zdravlja”. Na Farmaceutskom i Tehnološkom Univerziteta u Tuzli angažovan je kao vanjski saradnik na dodiplomskom i postdiplomskom studiju u nastavnom planu održavanja vježbi. Član je više tehničkih komiteta Instituta za standardizaciju i mjeriteljstvo Organizacije zemalja islamske kooperacije (OIC/SMIIC), te tehničkog komiteta za hranu Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine. Dopredsjednik je AHAC-a, međunarodne Asocijacije halal certifikacijski. Oženjen je i otac dvoje djece.