U ime Boga Milostivig, Samilosnog! Zahvala pripada Tebi, Koji si dao smrt i život da bi nas iskušao ko će od nas bolje postupati; – Ti si Silni i Mudri.

Hvala Tebi Koji si u Svojoj Časnoj Knjizi rekao: I ne recite za one koji su na Allahovu putu ubijeni: “Mrtvi su!” Ne, oni su živi, ali vi to ne znate!

Milostivi Bože, Tebi pripada svaka hvala, Ti si Svjetlo nebesa i zemlje i svega što je na njima.   Tebi pripada svaka Hvala i Ti si Vladar nebesa i zemlje i svega što je na njima.

Ti si Istina, Tvoje riječi su istina, Tvoje obećanje je istina, susret s Tobom je istina, Džennet je istina, Džehennem je istina, proživljenje je istina, Tvoji vjerovjesnici su istina.

Svemilosni Bože, Tebi se pokoravamo, u Tebe vjerujemo, na Tebe se oslanjamo, pred Tobom se kajemo, zbog Tebe se istinski trudimo, od Tebe presudu tražimo, pa nam oprosti prethodne i potonje grijehe, one koje smo javno ili tajno počinili. Tebi pripada sve što je bilo i što će biti, drugog boga osim Tebe nema.

Allahu naš, Ti Koji upravljaš srcima, ispuni naša srca vjerom u Tebe!

Gospodaru naš, Ti Koji otklanjaš brigu i tugu, Ti koji uslišavaš dove nevoljnicima, Koji si Milostiv prema svima na oba svijeta, Ti si Onaj Koji je i prema nama Milostiv, pa nam Svoju milost ukaži tako da nam, osim Tvoje, ničija druga milost nije potrebna.

Gospodaru naš, mi Te za pomoć molimo, Tvoj oprost i Uputu tražimo, u Tebe vjerujemo i pred Tobom se kajemo, na Tebe se oslanjamo, Tebe hvalimo i svako dobro Tebi  pripisujemo, Tebi se zahvaljujemo, nismo od onih koji su nezahvalni. Tebi na sedždu padamo i Tebi hrlimo. Tvojoj se milosti nadamo, a od Tvoje kazne strahujemo, zaista je Tvoja kazna nasilnicima namijenjena.

Gospodaru naš, uputi nas zajedno s onima koje si uputio, sačuvaj nas od nevolje među onima koje si sačuvao, približi nas Sebi, blagoslovi nam ono što si nam dao, spasi nas od zle sudbine.

Zaista Ti sve određuješ i Tvojoj se odredbi niko ne može suprotstaviti. Ti si obećao da neće biti ponižen ko je u Tvojoj blizini, niti će biti uzdignut onaj ko se od Tebe udaljio. Slavljen si i Uzvišen, Gospodaru naš. Od Tebe oprost tražimo i Tebi se našim kajanjem vraćamo.

Gospodaru naš, Ti si nasilje zabranjenim učinio i Svoju prijetnju si u Objavi obznanio: …ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva – kao da je svim ljudima život sačuvao. Naši poslanici su im jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih, i poslije toga, na Zemlji sve granice zla prelazili.

Gospodaru naš,

Ti Kome pripada svaka veličina, sila i moć,

Ti Koji si sve stvorio,

Ti si vječno Živi Koji ne umire. Tvojom Te milošću molimo za spas koji je samo od Tebe!

Ti si Utočište potlačenih i onih kojima je zlo i  nasilje učinjeno.

Tvojom Te milosti molimo da spasiš i zaštitiš nedužne od onoga ko zlo čini i od onoga ko im zlo sprema!

Gospodaru naš, oduzmi im snagu i spriječi one koji zlo drugim ljudima snuju, i one koji im u činjenju zla pomažu, ma ko oni bili i ma gdje se nalazili!

O, Plemeniti, o, Moćni!

Molimo Te Svjetlom Tvoga lica koje obasjava sve dijelove Tvoga Prijestolja, da uslišaš dove onih koji dove Tebi upućuju.

Gospodaru naš, Tvoje obećanje se obistinjuje, a Ti si obećao da nećeš odbiti dovu onoga nad kim je nasilje počinjeno.

Ti si Sebe nazvao Pravednim, i kod Tebe je konačna pravda.

Gospodaru naš, oprosti svim merhumima koji su Ti čisto vjerovanje iskazivali i Tvog poslanika, Muhammeda, a.s., slijedili.

Ovdje na Šehitlucima Genocida u Srebrenici Te molimo, Uzvišeni Gospodaru, sve naše šehide Svojim plemenitim oprostom obaspi i milošću Svojom ih u dženet uvedi.

Strpljivošću njihove najmilije osnaži.

Put istine svim ljudima pokaži.

Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom i na Onom svijetu i sačuvaj nas od svake nevolje i kazne.

Bože Milostivi, ako mi zaboravimo Tebe, nemoj Ti zaboraviti nas, ako pogriješimo, podari nam snagu Ademovog, a.s., pokajanja, ako nas povuče mrak krivovjerja, osvijetli nas Ibrahimovim, a.s., pravovjerjem, ako nas zadesi nesreća, pouči nas Nuhovoj, a.s., lađi, ako nas uhvati strah od silnika, osposobi nas Musaovom, a.s., hrabrošću, ako nam se ponudi mržnja, spasi nas Isaovom, a.s., ljubavlju, ako budemo protjerani iz domova naših, osnaži nas Muhammedovom, a.s., željom za povratkom.

Bože Svemogući, ujedini naša srca u vjeri i ljubavi. Učvrsti korake naše u istini i pravdi. Osnaži volju našu u bratstvu i slozi. Udruži misli naše u domu i domovini. Molimo Te, Bože, da tuga bude nada, da zločincima kazna bude pravda, da majčina suza bude molitva da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

سبحانربكربالعزةعمايصفون،وسلامعلىالمرسلين،وآخردعواناأنالحمدللهربالعالمين