U utorak 8.12.2015. godine u zgradi Medžlisa IZ-e Srebrenik, nakon jacije-namaza, održano je omladinsko druženje

Tokom druženja održano je i predavanje „Omladina kao najvažni dio naše zajednice“, a predavač je bio Jasmin-ef. Begunić, imam u Ćehajama. On je naveo nekoliko primjera iz povijesti islama, iz kojih se može vidjeti da su mladi ljudi iznosili najveći teret u poslovima vjere. Najbolji primjer je hazreti Alija.

U predavanju je Begunić naveo i kazivanje iz sure Kefh o mladićima koji su se sklonili u pećinu. U ajetu broj 19. Allah, dž.š., naređuje ovim mladim ljudima da budu blagi i ljubazni.