Federalno ministarstvo kulture i sporta je objavilo konkurs za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini putem transfera za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa.

Konkurs je objavljen 28.8.2015. godine. Na konkurs javio se i Medžlis IZ-e Srebrenik a za potrebe obnove džamije u džematu Ćojluk koju je komisija za očuvanje nacionalnih spomenikana sjednici održanoj od 21. do 24. novembra 2011. godine proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Oni su proglasili nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine graditeljsku cjelinu koja se sastoji od džamije i mezarja uz džamiju u džematu Ćojluk.

U tačci II odluke komisije stoji: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dužna je da osigura pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu i prezentaciju nacionalnog spomenika. Vlada Federacije dužna je da osigura sredstva za izradu i provođenje potrebne tehničke dokumentacije za zaštitu nacionalnog spomenika. Shodno tome MIZ-e Srebrenik se prijavio na konkurs kako bi osigurao sredstva za zaštitu džamije u Ćojluku. Na osnovu rezultata konkursa (kao što se može vidjeti na slici ili web stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta) Medžlisu IZ-e Srebrenik a za potrebe obnove džamije u Ćojluku dodijeljen je iznos od 30.000 KM.

Nadamo se da će džematlije džemata Ćojluka u idućoj godini svoje vjerske obrede upražnjavati u novom ruhu džamije.

(Damir Babajić)