Finale 26. takmičenja polaznika mektepske pouke održano je danas na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, a ukupno 37 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Njemačke takmičili su se u kategorijama Kiraet II, Test općeg znanja II, Test općeg znanja III i Kiraet III.

Nakon održanog takmičenja, saopšteni su rezultati takmičenja i dodijeljena su priznanja učesnicima takmičenja i njihovim mualimima i mualimama.

Prva tri mjesta u kategoriji Opće znanje – II nivo osvojili su: Ermin Palić (Muftijstvo travničko), Emina Pivalić (Muftijstvo bihaćko) i Amila Ibrahimović (Muftijstvo tuzlansko)

Prva tri mjesta u kategoriji Opće znanje – III nivo osvojili su: Dženita Esmić (Muftijstvo tuzlansko), Lamija Lelak (Muftijstvo travničko) i Adna Kamiš (Muftijstvo mostarsko)

Prva tri mjesta u kategoriji Kiraet – II nivo osvojili su: Harun Drkić (Muftijstvo sarajevsko), Ahmed Hodžić (Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj) i Isa Osmić (Muftijstvo zeničko)

Prva tri mjesta u kategoriji Kiraet – III nivo osvojili su: Abdulah Sinanović (Muftijstvo zeničko), Zejneb Balić (Muftijstvo sarajevsko) i Merjem Hodžić (Muftijstvo tuzlansko)

U ekipnom poretku po muftijstvima, prvo mjesto pripalo je Muftijstvu zeničkom, drugo mjesto Muftijstvu travničkom i treće mjesto Muftijstvu tuzlanskom.