U subotu, 17. 06. 2023. godine u džematu Stjepan Polje II upriličena je hatmenska svečanost i dodjela diplome za 21 svršenika hatme.

Svršenici su bili podijeljeni u dvije grupe: 10 svršenika mekteblija i 11 polaznika halke Kur'ana za odrasle.

Sa mekteblijama je radio i vodio ih Ibrahim-ef. Hadžiomerović a halku Kur'ana je vodila muallima Rahima Hadžiomerović.

Svečanosti su bili prisutni imami Džemal-ef. Softić, Mustafa-ef. Drndić i Nedžmudin-ef. Ahmetović a predavač je bio hafiz Zaim-ef. Šiljić.