Svjetski dan okoliša obilježava se 5. juna a na ovaj datum Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet UNTZ u saradnji sa JU CROPS  Aromatski vrt koji su zajedničkim radom napravili korisnici Centra i studenti.

Aromatski vrt je inicijativa koju je pokrenula prof.dr. Edina Šarić  sa studentima II godine Odsjeka poremećaji u ponašanju koji su jedan dio nastave iz predmeta Kreativna i suportivna terapija realizirali u JU  Centru za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim suspstancama u Smolućoj.

Glavni cilj inicijative je bio studentima osigurati mjesto gdje bi se teorijske primjene aromaterapije, zelenih terapija i hortikulturalne terapije mogle oblikovati kroz praktičan rad sa korisnicima usluga JU CROPS.

Ideju Aromatskog vrta su vrlo rado podržali uposlenici i korisnici Centra i ustupili dio parcele svog zemljišta, kako bi on bio i mjesto gdje studenti mogu provesti istraživanja vezana uz svoje fakultetske stručne projekte, seminare ili radove.