Godina iza nas pamtit će se po pandemiji COVID-19 koja je uzrokovala mnoge nevolje i nedaće, individualno i kolektivno. Pandemija je uzrokovala veliki broj žrtava, a krizom je pogođena privreda i ekonomija u većini zemalja u svijetu. Najviše je pogođen sektor usluga, turizma i ugostiteljstva.

Agencija za certificiranje halal kvalitete prilagodila je svoje poslovanje uslovima rada u skladu sa odlukama, restrikcijama i preporukama nadležnih državnih organa o pridržavanju mjera tokom pandemije. Kako bi se osigurao kontinuitet nadzora halal certificiranih firmi, izrađen je Pravilnik o postupcima audita na daljinu, za one kompanije u kojima je moguće sprovesti takav tip audita. Iz ovog Pravilnika izuzete su kompanije iz oblasti mesne industrije u kojima su se auditi organizirali po definiranoj proceduri uz poštivanje uputstava nadležnih organa vezano za pandemiju COVID-19. Edukacija internih auditora i osoblja u kompanijama obavljala se putem video linka upotrebom različitih dostupnih aplikacija i softvera.

U cilju provođenja efiksnijeg rada Agencije, izrađen je softver za upravljanje procesima i dokumentima unutar Agencije. Softver sadrži jedinstvenu bazu podataka o halal certificiranim proizvođačima, proizvodima i uslugama, te  druge neophodne dokumente i informacije potrebne za proces halal certificiranja, nadzor i kontrolu.

Agencija za certificiranje halal kvalitete 2020. godinu okončala je sa ukupno 143 halal certificirane kompanije sa područja BiH, Srbije, Crne Gore, Bugarske, Njemačke i Češke Republike. U 2020. godini zahtjeve halal standarda uspješno je implementiralo 19 novih kompanija. Halal certificirane kompanije svakodnevno na tržište plasiraju preko 7500 halal proizvoda. Dodatno je izdato 39 transportnih halal certifikata za pojedinačne pošiljke mesa, mesnih i mliječnih prerađevina, za potrebe izvoza halal proizvoda na tržišta koje zahtjevaju halal certifikat. Ovakv vid pošiljki najviše je bio usmjeren prema tržištu Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije i Katara.

Za nadzor proizvodnje halal certificiranih kompanija, u protekloj godini obavljeno je 250 kontrola u vidu najavljenih i nenajavljenih audita, te internih i eksternih laboratorijskih analiza.  Laboratorijske analize su rađene na prisustvo svinjskih proteina i masti, GMO-a, etanola, pesticida, teških metala, antibiotika, mikotoksina, prekomjerna količina određenih aditiva, itd, a u svrhu provjere halal statusa, zdravstvene ispravnosti i kvaliteta proizvoda.

Aktivnosti akreditiranja i priznanja halal certifikata Agencije u svijetu nastavljeno je i  tokom 2020.  Sa predstavnicima Emirates International Acreditation Centar iz Ujedinjenih Arapaskih Emirata i JAKIM-a – vrhovnog autoriteta za pitanja halala u Maleziji izvršeno je produženje akreditacije i prizavanja halal certifikata Agencije. Također, uspješno je završena registracija kod Ministarstva javnog zdravlja u Kataru čime je omogućen nesmetan izvoz halal proizvoda iz BiH na ovo atraktivno tržište.

Na međunardonom nivou u oblasti halal standardizacije, predstavnici Agencije učestvovali su na različitim skupovima koji su organizirani putem online platformi od kojih se mogu izdvojiti Generalna skupština, Svjetski halal samit i tehnički komiteti Instituta za standardizaciju i mjeriteljstvo (SMIIC) Organizacije islamske kooperacije (OIC), Međunarodna konferencija halal certifikacijskih tijela JAKIM-a, te 2. generalna skupština Asocijacije halal certifikacijskih tijela svijeta (AHAC).  Pored ovog Agencija je uzela učešće u radu u različitim domaćim i međunarodnim webinarima.

Početkom 2020. godine, Institut za standardizaciju i mjeriteljstvo (SMIIC) Organizacije islamske kooperacije (OIC) objavio je novoizrađeni Halal standard za turističke usluge – OIC/SMIIC 9:2019, Halal Tourism Services – General Requirements. Ovaj standard omogućava ujednačavanje zahtjeva u oblasti halal turizma i ugostiteljstva na svjetskom nivou. Agencija za certificiranje halal kvalitete Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bila je nosilac aktivnosti za izradu Halal standarda za turističke usluge OIC/SMIIC 9. Jedan od referentnih dokumenata za izradu standarda bio je Vodič za halal certificiranje turističko-ugostiteljskih objekata koji se primjenjuje na području djelovanja Agencije od 2010. godine.

Uprkos svim izazovima u 2020. godini Agencija je poslovala uspješno i svoje poslovanje je prilagodila novim uvjetima. Pored postojećih aktivnosti, razvijena je i provedena usluga akreditacijskog konsaltinga za pripremu drugih halal certifikacijskih tijela za proces halal akreditiranja prema zahtjevima halal akreditacijskih standarda.