Behram-begova medresa i ove godine je obilježila Dan vakifa ove škole, dan kad se na poseban način ukazuje na značaj vakufa i vakifa.

Svečanosti koja je održana u subotu, 15. oktobra 2022. godine, prisustvovao je muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović, direktor Medrese dr. Ahmed-ef. Hatunić, šef Odjela za srednjoškolsko obrazovanje Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ-e u BiH Seid-ef. Eminović, vakifi, gosti, te profesorice i profesori Behram-begove medrese.

Na svečanosti su uručene vakufname novim vakifima Behram-begove medrese. Brojni su vakifi obilježili i osnažili put ove škole, a u želji da njihov hajrat ostane trajni poticaj dolazećim generacijama, Medresa ima i zid vakifa na kojem čuva spomen na njihovo dobročinstvo.

Muftija Fazlović je čestitao vakifima ove škole, te je istakao važnost vakufa i dobročinstva.

„U povijesti smo imali mnogo medresa. Danas to nije veliki broj ali današnji medresanski centri su razvijeni i u njima se smiruju sve naše potrebe za kadrovima i potrebe da se brinemo o mladim generacijama. Behram-begova medresa je najveći odgojno-obrazovni islamski centar koji su Bošnjaci ikada imali. Valja nam to čuvati a čuvamo tako što se Allahu, dž.š., mnogo zahvaljujemo i što mnogo radimo. Valja nam istrajavati u trudu, zalogu i našoj nesebičnosti. Vakifi su primjer za to. Hvala dragom Bogu da je vakuf Behram-begove medrese, od svog nastanka a i u novije vrijeme, jedno važno poglavlje naše povijesti“, kazao je muftija Fazlović te je pozvao vakife da svi zajedno budemo graditelji još jednog dobra Behram-begove medrese, još jednog objekta koji će se graditi u kompleksu ove škole.

Direktor Hatunić se zahvalio svim vakifima istakavši uspjehe koje ova škola postigla tokom prošle školske godine.

Behram-begova medresa je i prošle godine nastavila nizati uspjehe pa je ponovo bila prva u vrednovanju trideset i tri srednje škole Tuzlanskog kantona. Učenici su osamnaest puta zauzeli jedno od prva tri mjesta na raznim takmičenjima organizovanim na nivou Tuzlanskog kantona. Učestvovali su i na federalnom i državnom nivou a ova škola je i prošle godine imala svoga olimpijca na evropskoj i svjetskoj olimpijadi iz fizike.

„Naš primarni cilj i zadatak je doći do onoga što je najvrjednije i najvažnije a to je izgrađena, dobra, kvalitetna, časna i čestita generacija mladih ljudi koji će na svojim plećima ponijeti odgovornost za ovo društvo, naš narod i našu zemlju. Mi ovdje ne samo da organiziramo rad škole i brinemo o ovom kompleksu, koji već sada ima preko 13.000 m² korisnih površina, mi odgajamo generacije koje će biti uvjerene da ovdje, u Bosni i Hercegovini, svojim vlastitim potencijalima možemo postići takav kvalitet koji će biti na ponos nama, našem narodu, zemlji i Islamskoj zajednici“, kazao je direktor Hatunić te je najavio izgradnju novog objekta kojim će se proširiti prostor za izvođenje redovne nastave i za slobodne aktivnosti učenika.

U ovoj Medresi školuje se veliki broj učenica i učenika i postoji stalna potreba za proširenjem sadržaja koji bi obogatili cjelodnevni boravak učenica i učenika, njihovih odgajatelja i nastavnika. Tako su započete pripreme na izgradnji Edukativno-poslvnog objekta II faze. Objekt se sastoji od podruma, prizemlja i dva sprata a u njemu će biti skladišni prostori, prostori za iznajmljivanje, učionice, studio za učenje hifza, fonolaboratorija, kabinet nastavnika i zbornica za ovaj dio objekta.

Svaka nova generacija muslimana s odgovornošću  preuzima u emanet vakufe-zadužbine svojih prethodnika, osluškujući poziv i eho dužnosti da u svom vremenu utemelji nove zadužbine za generacije koje dolaze poslije njih. Na taj način institucija vakufa se neprestano umnožava i razvija te poput razgranatog i obilnog ploda koristi svim članovima zajednice.

Galerija fotografija.