Medžlis Islamske zajednice Tuzla, u saradnji sa Muftijstvom tuzlanskim, u subotu 15. oktobra 2022. godine organizirao je seminar za imame, muallime i nastavnike islamske vjeronauke.

Seminaru je prisustvovao muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović. Muftija Fazlović je u svome obraćanju kazao kako je Medžlis Tuzla opredjeljen za kvalitetan rad u mektebima i saradnji sa vjeroučiteljima, te se zahvalio Medžlisu na ovakvom opredjeljenju i nijjetu. Naglasio je da su ovakvi susreti vid druženja i debata uleme, uz međusobno poštovanje, te da s tih susreta uvijek ponesemo i visok stepen odgovornosti. Izražavajući zadovoljstvo dosadašnjim radom na polju rada s djecom u mektebima i školama, gdje se bilježi dosta dobrih primjera, muftija Fazlović je naglasio da je potrebno napraviti nove iskorake, pomjerati težišta i prioritete s ciljem unaprjeđenja postojećeg stanja, uz dobru pripremu i trud na poljima zajedničkog djelovanja.

Na početku seminara uvodno obraćanje imao je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tuzla hafiz Ahmed-ef. Huskanović, koji je iznio osnovne informacije o mektebu, saradnji sa Aktivom vjeroučitelja, te se osvrnuo na neke od najznačajnih izazova koji su identifikovani na terenu u posljednjih nekoliko godina.

Dr. Mensur-ef. Husić, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlasnkog, je u svom obraćanju dao osvrt o stanju mektepske pouke i islamske vjeronauke na području Tuzle, iznoseći statističke i druge podatke, kao i konkretne korake za unaprjeđenje nastave.

Učesnicima seminara se u posljednjoj sesiji obratio dr. Mevludin Hasanović, specijalista neuropsihijatar, koji je govorio o psihološkim karakteristikama polaznika mektepske pouke i islamske vjeronauke.

Tokom seminara učesnici su uzeli aktivno učešće u diskusiji tokom koje je razgovarano o dosadašjim dobrim praksama, poteškoćama i izazovima, kao i o prijedlozima za unapređenje dosadašnjeg rada.