Devetnaest učenika i polaznika mektebske nastave koji su uspješno završili hatmenski ispit predstavljeno je na svečanosti koja je upriličena u nedjelju, 3. jaunara 2021. godine,  u džamiji u Odžaku.

Domaćin manifestacije bila je Indira Kusur, prof. Islamske vjeronauke i muallima čiji su učenici polagali hatmenski ispit, a svoj doprinos u realizaciji ove aktivnosti dao je i Mujo-ef. Zahirović.

Učenici su na završnom ispitu kojeg su prethodno polagali pred komisijom Medžlisa Islamske zajednice Odžak pokazali veoma dobro znanje iz oblasti ahlaka, akaida i fikha, te učenja Kur'ana Časnog, ali je i ova hatmenska svečanost bila prilika da još jednom pokažu dio onoga što su naučili sa svojom muallimom u mektebskim klupama.

U završnom dijelu ove svečanosti prigodnim predavanjem se obratio Safet-ef. Karahmetović, glavni imam za medžlise Islamske zajednice Bosanski Šamac, Modriča i Odžak.

On je uputio čestitke svim učenicima, njihovoj vrijednoj muallimi, roditeljima, rodbini i prijateljima, te svim prisutnim džematlijama, naglašavajući važnost pohađanja mektebske nastave te značaj i važnost mektebskog odgoja i obrazovanja u percepciji bosansko-hercegovačkih muslimana i izgradnji njihovog duhovnog, kulturnog i nacionalnog identiteta.

Kazujući o fadiletima Kur'ana Časnog,  glavni imam Safet-ef. Karahmetović je savjetovao prisutne da streme sreći i to onoj koja je vječna, a koju se može postići intenzivnim druženjem sa Kur'anom.

Hatmenski ispit ovom prilikom položili su: Halilovic Adin, Delić Amar, Garić Tarik, Garić Sajra, Šaldić Inela, Šaldić Suada, Zolotić Enis, Kusur Ahmed, Kusur Tarik, Šabanović Ismeta, Hengović Adin, Hengović Adna, Šabanović Amin, Kahvedžić Damira, Devedžić Džemal, Omerbašić Naida, Subašić Azra, Dubrić Demirel i Dajanović Venes.

Svim kandidatima i njihovoj muallimi, ovom prilikom dodijeljena su priznanja i nagrade koje je obezbijedio Medžlis Islamske zajednice Odžak.