Hvala Allahu Gospodaru svjetova. Njemu Svemilosnom se zahvaljujemo i od Njega Uzvišenog pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela naših.

Onoga koga Allah na Pravi put uputi – niko u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi – niko na Pravi put ne može uputiti.

Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed, a.s., Njegov rob i Njegov Poslanik. On ga je poslao da radosnu vijest donese i da opomene, prije nego što nastupi Sudnji dan.

Braćo i sestre!

Pokornost Allahu Svemogućem je put da Mu se približi. Zahvalnost Njemu uvećava Njegove blagodati. On nas je nadahnuo da u našem vjerovanju i znanju osjećamo i razumijemo da su Njegove nebrojene blagodati prema ljudima krunisane vjerom islam, koja nam je objavljena. Islam je predanost pozivu Svemogućeg Boga i pokornost koja se iskazuje u istrajnom obavljanju ibadeta. S takvom predanošću i pokornošću, danas, u ovom časnom predramazanskom mjesecu, 16. ša'bana 1438. godine po Hidžri, odnosno 12. maja 2017. godine po Miladu, jedanaesti put prisustvujemo ibadetu dženeze-namaza na Šehitlucima u Bratuncu. Tako ispunjavamo naš dug prema časnim šehidima, njihovim poštovanim porodicama i prema sebi.

Danas je dan u kojem obavljamo i propisani džuma-namaz. Činimo to prvi put na ovoj musalli koju su sagradili vrijedni i odlučni Bratunčani, predvođeni svojim Medžlisom islamske zajednice, i uz pomoć naših institucija i odgovornih ljudi koji ih vode. Musalla je mjesto na kojem se ljudi okupljaju radi molitve i dove i zbog obaveze prema džematu i zajednici. Musalla na šehitlucima uključuje još jednu našu trajnu obavezu prema plemenitim šehidima čija je čast kod Allaha, dž.š., neizmjernno velika. Njihova čast i među ljudima mora biti na najvišem stepenu, zbog njihove hrabre borbe protiv barbarstva i zuluma i zbog njihovih nevinih života koji su im oduzeti. S tom sviješću i odgovornošću, Bošnjaci će se trajno okupljati na našim šehitskim mezarjima, kao što to danas činimo u Bratuncu, i kao što ćemo to, ako Bog da, učiniti za dva mjeseca na šehitlucma Genocida u Srebrenici, koji su od ovog mjesta udaljeni samo nekoliko kilometara.

Poštovana braćo i sestre,

u ovim blagoslovljenim trenucima i s ovog mjesta vas podsjećam da se nalazimo u danima u kojima nastojimo da ojačamo našu vjeru i duhovnost i da se što spremnije susretnemo s mubarek-ramazanom.

Blagoslovljeni mjesec ramazan i post u njemu pomažu nam da učvršćujemo svoju bogobojaznost, da razvijamo i produbljujemo svoju svijest o Božijoj sveprisutnosti i o našoj odgovornosti pred Njim za sve što činimo. Ta snaga bogobojaznosti nam pomaže i da dunjalučke kušnje i nevolje lakše podnosimo. Tako ćemo biti svjesniji značenja Allahovih riječi:

Elif Lām Mīm. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo”, i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će Nama umaći? – Loše prosuđuju! (El-‘Ankebut, 1-4.)

Pod dojmom ove Uzvišene poruke, i u ovoj prilici nam, prije svega, valja imati na umu ono što je naša odgovornost za naš put i našu sudbinu. Sve što smo kao narod podnijeli tokom Agresije na Bosnu i Hercegovinu, kao i ono kroz što smo do danas prolazili, dio je provjere naše spremnosti da ostanemo ljudi, u istinskom značenju te riječi, dio je naše borbe da dobro, a ne zlo, vlada svijetom, da humanost, a ne teror, preovladava ljudskom sviješću i djelima. Budimo spremni i u budućnosti ovim iskušenjima odolijevati hrabro, kako bi ona u nama izbrusila, a izvan nas pokazala, našu odlučnost da ostanemo i opstanemo uz Istinu i Pravdu, a protiv laži i nepravde, ovdje i bilo gdje u svijetu. Budimo odlučni da gradimo svijet mira i dobra, svijet u kojem ima dovoljno mjesta za sve i dovoljno Božijih blagodati za život u blagostanju i zadovoljstvu.

Mir je doista uslov opstanka ljudi, svugdje u svijetu. To je istina koja izvire iz Kur'ana Časnog:

O, vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni. (El-Bekare, 208.)

Abdullah ibn Selam, koji je bio jevrejski učenjak, posvjedočio je sljedeće: ”Kada je Allahov Poslanik, a.s., učinio Hidžru u Medinu, kao i svi ostali i ja sam otišao da ga vidim. Oko njega je bilo mnogo ljudi. Kada sam ušao, govorio je i iz njegovih mubarek-usta čule su se ove riječi: ‘Efšu-s-selame ve at'imu-t-taame. (Širite selam, mir i sigurnost među ljudima, i pomažite ljudima, nahranite ih i neka niko ne ostane gladan, udjeljujte od onoga čime ste vi opskrbljeni).’ Osvojila me je ljepota njegovih riječi i odsjaj njegovog lica (iskrenost i ozbiljnost u njegovim očima). Odmah sam odlučio da mu povjerujem, izgovorio sam riječi Šehadeta i prihvatio islam jer lice u koje sam gledao mogao je imati samo neko ko je vjerovjesnik.” (Ahmed b. Hanbel, Musned)

Muslimani imaju do Sudnjeg dana u svom Poslaniku, a.s., najboljeg učitelja i savjetnika. Kad god se ljudi ovako okupe, kao mi danas, skoro neizostavno poželim da poslušamo ono što je posljednji Allahov Poslanik, a.s., poručio s časnog Arefata, kako muslimanima tako i cijelom ljudskom rodu.

Muhammed, alejhisselam, u ovom svom govoru nam je, između ostalog, oporučio i ove riječi:

O, pravovjerni, bojte se Allaha i budite humani i pravedni između sebe i prema drugima. Ljudi, vaši životi, vaša imanja i vaše časti neka vam budu sveti i neprikosnoveni kao što je za sve nas uzvišen i svet ovaj mjesec, današnji dan i mjesto Arefat na kome se nalazimo sve dok se ne sastanete s Gospodarom vašim…

Čovjek je djelo Božije i neka je proklet onaj koji to ruši. Mi ćemo svi doći pred Boga i On će nas pitati za naša djela i naš rad…

Ne budite ni tlačitelji ni tlačeni!

—–

Nemojte činiti nepravdu drugome pa će i vama biti dobro…

O, ljudi, vas je Allah stvorio od jednog pretka i svi potječete od Adema, a Adem je od zemlje stvoren. Najbolji je kod Boga onaj koji je najbogobojazniji i najčestitiji…

O, vjernici, govorite uvijek čistu istinu, neka vas nikada mržnja ne zavede sa staze pravde i pravičnosti. Pravednost je sestra pobožnosti. Bojte se Boga, On poznaje sva vaša djela…

Ovo je plemeniti i univerzalni poziv i poruka upućena svim ljudima. Ko je ispravno razumije, prihvatit će da se u svakom ljudskom biću može rasplamsati iskrena vjera u jednog Boga i dobrota prema čovjeku.

Zato nas ne smije napustiti nada da će u ovoj našoj domovini uvijek živjeti dobri ljudi, pripadnici svih njenih naroda i religija.

Braćo i sestre!

Pozivam vas da skrušeno obavljamo sve naše ibadete. Današnju dženazu-namaz za našu braću i sestare, među kojima je i jedna tek rođena beba, obavimo s iskrenom dovom za njihove duše, i za sve naše plemenite šehide.

Gospodaru naš, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro na ahiretu i zaštiti nas od patnje u ognju!

Gospodaru naš, zaista ćeš Ti sakupiti čovječanstvo da svojim očima vidi Dan svoje konačne odgovornosti i Tvog pravednog i potpunog suda o čijem dolasku nema nikakve sumnje!

Gospodaru naš, ne dozvoli da nosimo terete koje ne možemo nositi, pobriši nam grijehe naše i podari nam oprost, udostoji nas Svojom milošću.

Ti si naš Uzvišeni Gospodar, pa pomozi one koji slijede istinu, a oduzmi snagu onima koji istinu poriču.

Olakšaj nam, a ne otežaj, i svakom našem djelu podari lijep završetak.
Amin!
(Hutba muftije tuzlanskog Vahid-ef. Fazlovića na musalli Šehitskog mezarja Veljaci u Bratuncu, 12.5.2017.godine.)