Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Svemilosnom Darovatelju i Opskrbitelju. Allahova, dž.š., milost i mir neka su s našim Poslanikom, alejhis-selam, koji je poslan da objasni što je dozvoljeno (halal) i što je zabranjeno (haram), i neka su najljepši Allahovi blagoslovi na njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe.

Uzvišeni Allah, dž.š., u Kur'anu, a.š., kaže:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

O vjernici, uđite u islam potpuno i ne idite stopama šejtanovim; on vam je doista neprijatelj otvoreni!(El-Bekare, 208)

Poštovana braćo i sestre! Danas je 21. juli 2023. godine po miladu, odnosno 3. muharrem 1445. godine po Hidžri.

U utorak, 18. 7. 2023. godine sa akšam-namazom nastupila je 1445. hidžretska godina. Hidžra je jedan od najvažnijih događaja u povijesti islama i označava prekretnicu u formiranju zajednice muslimana na principima tevhida, (vjerovanja u Allahovu, dž.š., jednoću) solidarnosti i bratske ljubavi. Hidžra je seoba Muhammeda, a.s., i prvih muslimana iz Mekke u Medinu, koja se dogodila 622. godine. Ona je za prve muslimane predstavljala ispit imana, iskušenje i spremnost na iskrenu borbu za ideju islama.

Prvi muslimani su u ime Allaha, dž.š., bili spremni ostaviti u Meki imovinu, kuće i rodbinu i preseliti se u Medinu, u kojoj su bili povoljniji životni uvjeti. Suštinu Hidžre prvih muslimana činila je njihova spremnost da napuste Meku s namjerom da se jednoga dana vrate.

Od Omera b. El-Hattaba, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Djela se vrednuju samo prema namjerama i svakome pripada samo ono što je naumio. Pa, čija hidžra bude radi Allaha i Njegovog Poslanika, njegova hidžra je radi Allaha i Njegovog Poslanika. A čija hidžra bude radi dunjaluka kako bi ga stekao ili žene da bi je oženio, pa njegova hidžra je radi toga.“  

Poštovana braćo i sestre!

Iskustvo hidžre nama Bošnjacima nije nepoznato. U posljednjih 200 godina naš narod je imao mnogo hidžri. Bio je prisiljavan da napusti svoju rodnu grudu, svoj toprak, jer je pripadao drugoj religiji i kulturi. Na tom putu nad našim narodom su počinjeni brojni zločini, a posebno u periodu od 1992. do 1995. godine, kada je prema presudama međunarodnih i domaćih sudova nad Bošnjacima počinjen genocid. Po prvi put u povijesti uspjeli smo se vratiti u svoj zavičaj, obnoviti kuće, vjerske objekte…

Poslanik Muhammed, a.s., je nakon Hidžre uspostavio Medinsku zajednicu, kosmopolitski grad-državu, u kojoj su ljudska prava i vjerske slobode bili zagarantovani jevrejima i kršćanima. Ovaj model suživota pripadnika islama, judaizma i kršćanstva kasnije je uspostavljan i u drugim gradovima i državama pod vlašću muslimana.

Poštovana braćo i sestre!

Iz Hidžre Allahovog Poslanika, a.s., i prvih muslimana trebamo uzeti pouku za vrijeme u kojem živimo, da promislimo o tome šta nam je činiti da se duhovno, moralno, intelektualno i ekonomski osnažimo na razini pojedinca i zajednice. Sjećanje na Hidžru je prilika da promislimo o vlastitoj životnoj putanji, vlastitim  slabostima i načinima njihovog uklanjanja. Allahov Poslanik, a.s., govoreći o hidžri je rekao: Najbolja hidžra je da napustiš i zaobiđeš ono što mrzi i prezire tvoj Gospodar. (Ahmed, 2/160)

Naš napredak, pokretanje krupnim koracima naprijed mogući su uz vraćanje našim korijenima, našoj duhovnosti, islamskom duhovno-moralnom habitusu. Danas, kao nikada do sada, javno se vrši atak na moral i moralne vrijednosti, na životni svjetonazor koji donosi mir ljudskoj duši, te se promoviraju životne orijentacije i stilovi suprotni učenjima objavljenih religija, našoj višestoljetnoj kulturi i trradiciji.

Međusobna netrpeljivost, gubitak povjerenja, težnja čovjeka da sebi priskrbi ono što mu ne pripada,pa i na štetu drugih, zanemarivanje principa halala u ishrani i poslovanju, brojna ubistva i samoubistva, zanemarivanje islamskih propisa i pristojnosti u odijevanju, izmiješanost osoba različitih spolova i djece na kupalištima i plažama, kriza institucije braka i porodice (izražena u povećanom broju neuspjelih brakova), veliki broj kladionica u kojima se svakodnevno gube enormne količine novca i stječe haram para pokazatelji su u kojoj mjeri se ovovremeni bosanskohercegovački čovjek udaljava od objavljenih životnih principa i čini sebi život teškim i depresivnim. Allah, dž.š., u Kur'anu, a.š., kaže:

A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti. (Taha, 124)

Poštovana braćo i sestre!

Kako bi naši preci iz tridesetih i četrdesestih godina prošlog stoljeća (a znamo kako su živjeli u islamu), objasnili današnje prilike, kada bi bili u prilici da prošetaju našim gradovima u ovim toplim danima i susretnu se sa svojim unucima, praunucima, praunukama, rodbinom? Tridesetih godina prošlog stoljeća u posjeti Tuzli je bio Emira Šekib Arslan. Na ulicama ovoga grada tada je bilo nemoguće vidjeti ženu bez hidžaba ili mahrame. A iza tih muslimana je bilo 40 godina života pod vlašću Austro-Ugarske monarhije, 14 godina života u Kraljevini SHS, kasnije Kraljevini Jugoslaviji. Uspjeli su za 54 godine života u vrlo teškim i složenim životnim okolnostima sačuvati svoj vjerski identitet, izražen u njihovom načinu življenja i odijevanja.

Hidžra u današnjem vremenu je naše iskreno pokajanje, ostavljanje i napuštanje zabranjenih djela i prihvatanje dozvoljenih djela koja donose mir ljudskoj duši. Vrijeme je za to! Visoke temperature, zemljotresi i vremenske neprilike su opomene ljudima ne bi li se popravili. Vrijeme je za pokajanje i popravljanje prije nego što dođu teža iskušenja i kazne.

Poslanik, a.s., kaže: Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni ostali muslimani, a muhadžir je onaj koji ostavi ono što je Allah zabranio! (Buhari).

Allah, dž.š., nas u Kur'anu, a.š., poziva:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

O vjernici, uđite u islam potpuno i ne idite stopama šejtanovim; on vam je doista neprijatelj otvoreni! (El-Bekare, 208)

Naša slava, uspejh, životna sreća i punina živonog smisla su u slijeđenju kur'ansko-hadiskih uputa, odnosno u potpunom ulasku u islam i ostavljanju svega što je zabranjeno. Ne postoji novac za koji se može kupiti ta sreća. Sretni su samo oni koji tu sreću traže u vlastitom srcu, u pokornosti Uzvišenom Allahu, dž.š. Šejtanove stope spomenute u ajetu su haram djela, koja im on predstavlja privlačnim i lijepim. Ljudi koji slijede šejtanove stope su poput komarca koji u mrkloj noći sa ushićenjem leti prema svjetlosti svijeće, bez predstave o onome što ga čeka u susretu s njom. Udovoljavanje vlastitom nefsu, uz zanemarivanje Allahovih propisa, uzrok je bankrota brojnih ljudi. Težnja za napretkom u životu uz zanemarivanje vjere i vjerskih propisa jednaka je gradnji zgrade na podlokanoj obali.

Allah, dž.š., u Kur'anu, a.š., kaže:

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio u strahu od Allaha i u Njegovom zadovoljstvu, ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula, da se zajedno s njim u vatru džehenemsku sruši? A Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. (Et-Tevbe, 109)

Allah, dž.š., nas u 10. ajetu sure Et-Tahrim opominje, upozorava:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovijedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti. (Et-Tahrim, 10)

Poštovana braćo i sestre!

Naš imperativ u ovom vremenu je da ispravljamo kriva poimanja i vjerovanja, da pozivao dobru i da ukazujemo i odvaćamo od zla koje se čini. Zlo na ovom svijetu egzistira preko ljudi. Naša zadaća je da svi na svoj način doprinesemo pobjedi dobra nad zlom: lijepom riječju i savjetom, autoritetom, pozicijom u društvu, imetkom. Ne smijemo dozvoliti da se naši ukućani i drugi ljudi navikavaju na zlo, da izgube duhovnu čistotu pa da im ono što je zabranjeno i ružno postane normalno. Nastojmo da svakodnevno oslabimo šejtana  i njegove sljedbenike svojom pobožnošću.

Poslanik, a.s. je rekao; „Iznurite svoje šejtane riječima: لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللَّٰهِ (la ilahe illellahu, Muhammedun resulullah) jer se time iscrpi šejtan kao što neko od vas iznuri svoju devu  brojnim jahanjem i njenim pretovaranjem.“

Duhovni štit nam je danas itekako potreban. Naš duhovni štit je naša vjera, naša bogobojaznost.To je osnovna poruka Hidžre za naše vrijeme. Kada nam srce bude zdravo, sve ostalo će biti dobro. Allah, dž.š., kaže:

A onome koji se Allaha boji, On će izlaz dati i opskrbit će ga odakle se i ne nada. (Et-Talak, 2-3)

Važna poruka Hidžre je solidarnost i bratimljenje između muhadžira i ensarija. Oni su se bratimili i imovinu podijelili. Ova solidarnost nam je danas prijeko potrebna, a posebno sa našom braćom u mjestima povratka.

Poštovana braćo i sestre!

Nastojmo da živimo u granicama jednog dana. Svako sutra predstavlja veliku neizvjesnost.Nastojmo da živimo u granicama halala. Živjeti u granicama halala znači činiti u životu sve ono ispred čega se može proučiti bismilla u ime Allaha” i kloniti se svega ispred čega se ne može proučiti bismilla.

Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj Koji mnogo daruje! (Ali-Imran, 8)