“Imate pouku u dvjema vojskama koje su se sukobile: jednoj, koja se borila na Allahovom putu, i drugoj, neprijateljskoj…To je, zaista dalekovidnim pouka.” (3:13)

Ramazan za muslimane je, prije svega, mjesec posta i milosrđa. Mjesec ramazan, njegovi dani i noći, su bogata riznica za pouku i nadahnuće, za postizanje i obnovu čovjekove duhovne i umne snage koju će pravilno koristiti u građenju odnosa prema svjetovima u životnom okruženju. Ramazansku vrijednost uvećava činjenica da je to mjesec objave Kur`ana Časnog kao i presudnih događaja u povjesti muslimana: bitka na Bedru i oslobađanje Mekke. Uputa Kur'ana Časnog i Isra i Mi`radž ovjeravaju i snaže vjerovanje muslimana svojom snagom i duhovnim sadržajem kojim zrače, dok Hidžra, Bedr i Feth afirmiraju pojedinca i njegovu ulogu u društvu. Zajednica muslimana, Ummet Muhammeda, a.s., je počašćen sa tri značajna događaju u ramazanu: početak objave Kur'ana Časnog, pobjeda na Bedru i povratak u Mekku.

Hidžra (622.g.) je temeljni iskorak muslimana u organiziranu Zajednicu, sistem, u red i u društveni poredak primjeren vremenu u kojem se dogodila. Bio je to veličanstven odgovor muslimana u toj generaciji na netrpeljivost, zlostavljanja i druge nastranosti toga područja. Uspostava Medinske zajednice je snažna ovjera kvalitete koja će biti krunisana pobjedom na Bedru (624.g.). Bila je to promocija islamskih vrijednosti i najava muslimana kao značajnog faktora u društvenim procesima. Medinska zajednica dobija vojsku koja će čuvati i braniti teritorijalni integritet i suverenitet. I, konačno, povratak u Mekku, 20. ramazana 630.godine, je potvrda ljudskog prava na zavičaj i rodno mjesto.

Ovom prilikom se muslimani podsjećaju na jednu od brojnih blagodati i znamenja ramazana. dan bitke na Bedru (Gazvetu Bedr). Ovo je prva borba Allahova Poslanika, a.s., i ashaba za očuvanje islamskih vrijednosti i afirmaciju Medinske zajednice. Dan bitke na Bedru Kur’an naziva JEVMU-L-FURKAN, određujući ga DANOM VELIKE ODLUKE u kojem se potpuno i definitivno naporima i borbom muslimana, uz neposrednu Allahovu pomoć, razlučila Istina od višestoljetnih naslaga džahilijeta, tmine i zablude. Obaveza muslimana je promišljati poruke Bedra. Uzvišeni Allah nas podsjeća: «Imate pouku u dvjema vojskama koje su se sukobile: jednoj, koja se borila na Allahovom putu, i drugoj, neprijateljskoj…To je, zaista dalekovidnim pouka.» (3:13)

Koliko je važna pobjeda na Bedru, za kasnije generacije, vidi se i po tome što Kur'an Časni o njoj govori više nego o bilo kojoj drugoj u historiji. O porukama Bedra je važno promišljati danas kada određeni faktori na scenu donose strah, netrpeljivost i druge nastranosti koje ugrožavaju ljudsko dostojanstvo i identitet: «I ne budite kao oni koji su, da se pokažu svijetu, nadmeno iz grada svoga izišli da bi od Allahova puta odvraćali…» (8:47)

Nasilnike podstiče šejtan, l.a., predstavljajući im njihove postupke lijepim da bi ponizio ljudski rod. Na Bedru je bio u liku Surake ibn Malika. Govorio je opijenim mušricima: »Niko vas danas ne može pobijediti, a ja sam vaš zaštitnik!», a  kada je došlo do sukoba i vidio meleke pobjegao je i rekao:«Ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite, i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava.» (8:48)

Uzvišeni Allah je dan Bedra imenovao Jevmu-l-furkan u značenju definitivnog odbacivanja šejtanskog uticaja na čestite vjernike (8:41). Bitka je razdvojila istinito od lažnog, vjerovanje od nevjerovanja, pravdu od nepravde, znanje od neznanja i na kraju, to je bilo razdvajanje između dotadašnjih predstava o pobjedi i porazu i njihovih uzroka i nove spoznaje da je pobjeda rezultat istinskog vjerovanja i uvjerenja u pobjedu više nego ratne snage i naoružanja. Na Bedru je jasno osvijetljena šejtanska spletka, Ebu Džehlova zabluda i mnogobožačko poniženje kao što je osvijetljen mjesec uštapu – bedr.

Utemeljena institucija Šure, dogovaranja i savjetovanja među muslimanima o pitanjima i poslovima Ummeta koja posebno dolazi do izražaja na Bedru i tako obavezuje razborite osobe: » … i dogovaraj se s njima!» (3:159) Na Bedru se ovjerila čista vjera, ratne strategija, taktika operative ali i namjere koje su išle zajedno i harmonično sa prirodom ljudske naravi.  Na Bedru se Ummet Muhammeda, a.s., ovjerio kao Zajednica od globalnog značaja. Poslanik, a.s., u ime Allaha, za dobro islama i na korist svih muslimana savjetuje se i dogovara sa svim muslimanima pa mu između ostalih Sa‘d ibn Mu‘âz, r.a., kaže: “Mi smo tebi, Allahov Poslaniče dali prisegu, slijedimo Objavu, obećali smo ti vjernost i odbranu od svakog napada. Zato pođi, Muhammede kamo hoćeš i mi ćemo s tobom”, kao što je prije toga Poslaniku se obratio Mikdâd ibn ‘Amr sa riječima: “Pođi, o Allahov Poslaniče, onamo kamo ti Allah zapovijeda, a mi ćemo te svi slijediti i nećemo ti reći kao što su Israilci rekli Musau, s.a.”

Vrijednosti ovjerene na Bedru su dovele do trijumfalnog povratka u Mekku, rodni kraj Časnog Poslanika, a.s., i brojnih ashaba koji će nakon toga otvoriti prostor slobodnog kretanja za sve ljude i trgovačke karavane.  U tome bi mogli pouku uzeti i kreatori pravila o slobodama u medrno doba. Muhammed, a.s., i odani ashabi su bolna srca sa suzama u očima napustili rodni kraj, ali su se vratili DOSTOJANSTVENO! Nije bilo žrtava, poniženja i zlostavljanja! Čista srca su pročistila sve pred sobom i samo zdanje Allahove kuće, Kabe u Meki, gdje od tada nema idolatrije i širka! To je trasa uspjeha koja je inspiracija svakoj generaciji u ljudskom rodu i muslimani sa ponosom obilježavaju pobjedu na Bedru i Feth, povratak u Mekku, rodno mjesto Allahova Poslanika, Muhammeda, a.s.

Molim Allaha dž.š. da oprosti meni, vama i svim muslimanima. Molim Ga da nam dâ da u nama trajno svijetli duh Bedra, njegove pouke i poruke. Amin!

Uzvšeni Allahu oplemeni čestita srca muslimana blagodatima ramazana, da ostvare Bedr u sebi i dožive Feth u rodni kraj pronoseći ljudsko dostojanstvo primjereno Tvojoj uputi koju si objavio u ovom časnom mjesecu. Amin!


Ismail Smajlović, direktor Uprave za Vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH