Uzvišen je Onaj Koji kaže: Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. (Et-Tevbe, 100) Neka je salavat i selam na poslanika Muhammeda, alejhisselam, njegovu časnu porodicu i na plemenite ashabe.

Izlaganje o životopisu velikih i časnih imena poput Sa'ada ibn Ebi Vekkasa, ashaba posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, alejhisselam, nužno je započeti kratkim osvrtom na period u kojem su ashabi živjeli i djelovali. U periodu neznanja čovječanstvo je bilo u potpunom mraku. Neznanje je postalo crno poput katrana, poput najtamnije noći; zabluda i raskalašenost dosegli su stanje bezumlja, a krvne osvete pustinju su pretvarale u more krvi.

Pravo i pravda pripadali su samo jakima. Onaj ko postigne moć postaje nepravednik i silnik koji tlači slabe i nemoćne. To je vrijeme u kojem je ljudski rod postao divlji i nepristupačan. Ljudsko vjerovanje se svelo na obožavanje kipova od kojih su očekivali spas i zaštitu u svakom smislu. U jednom takvom bezumlju, kada je čovječanstvo bilo na samom rubu propasti i sveopće kataklizme, Svemogući Allah šalje poslanika Muhammeda, alejhisselam, s uputama iz posljednje objave, s načinima i rješenjem problema i s putokazom koji će čovječanstvo izvesti iz tame na svjetlo. Karafi, jedan od velikih učenjaka metodologije islamskog prava, rekao je: ”Kada Resullullah, alejhisselam, ne bi posjedovao nijednu mudžizu, njegovi časni ashabi, koje je savršeno odgojio, bili bi dovoljan dokaz istinitosti njegovog poslanstva.”

Sa'ad ibn Ebi Vekkas bio je izuzetna ličnost. Uzvišeni Allah ga je obdario čistom vjerničkom dušom. Bio je krupna tijela, niskog rasta i guste kovrdžave kose. Pored snažnog muškog izgleda, u prsima je nosio čisto srce koje je svjedočilo o finoći njegove duše, plemenitom porijeklu i ljubavi prema svakome, bez mržnje i pakosti. Čak i prije nego je dao prisegu Muhammedu, alejhisselam, nije naginjao obožavanju kipova i zabavama kao što je to činila tadašnja omladina Kurejšija. Kao mlad momak svoje slobodno vrijeme je uvijek dobro raspoređivao, mnogo je vježbao streljaštvo oštreći strijele i praveći lukove, kao da se pripremao za neke velike dužnosti. Ta njegova snažna ljubav prema streljaštvu učinit će ga kasnije najvećim strijelcem u historiji islama. Još sa 17 godina Sa'ad je bio zreo mladić čija je ličnost objedinjavala muškost i snagu koja se malo kod koga mogla naći.

Način na koji je Sa'ad prihvatio islam može biti veoma poučan za generacije današnjih mladića koji tumaraju putevima bespuća, nezadovoljni i nespokojni. O tome nam Sa'ad ibn Ebi Vekkas priča: ”Tri noći prije nego što ću primiti islam u snu sam vidio kako se utapam u dubokoj tami. Dok sam tako tumarao u njenim dubinama, odjednom me kao iza oblaka osvijetli mjesec. Počeo sam slijediti njegovu svjetlost. Vidio sam ispred sebe grupu ljudi koji su se već bili uputili prema mjesecu. To su bili Zejd ibn Haris, Ali ibn Ebi Talib i Ebu Bekr. Upitao sam ih: ‘Od kada ste vi ovdje?’ ‘Od malo prije’, kazaše oni. Sutra kad je svanulo, obaviješten sam da Resullullah poziva u islam. Shvatio sam da mi Uzvišeni Allah hoće dobro, da izađem iz tame na svijetlo. Brzo sam mu se uputio i našao ga u Džijadu gdje je klanjao ikindiju namaz. Primio sam islam, a pretekli su me samo oni koje sam vidio u snu.”

Sa'adov prelazak na islam izazvao je veliku pometnju u redovima Mekelija. Naočit mladić, veliki plemić, ugledna i plemenita duša napušta vjeru svojih djedova, vjeru u kipove. Njegova porodica je bila veoma ljuta zbog ovog njegovog postupka, majka mu se rasrdila i pokušala je na dosta načina uticati na njega da bi on promijenio svoju odluku. I u današnjem vaktu mnogi mladići i djevojke koji se uspiju otrgnuti iz tame te se okrenu istinskom putu, ne nalaze podršku porodice i roditelja koji su ogrezli u grijehu. Interesantan je i veoma emotivan rasplet situacije između ovog mladog ashaba i njegove majke, koja se odlučila na rigorozne mjere gladovanja kako bi na Sa'ada utjecala, misleći da će ga to omekšati i vratiti idolopoklonstvu. Nakon dugog i mukotrpnog ubjeđivanja od strane njegove majke, čije se zdravlje znatno pogoršalo zbog odbijanja hrane, Sa'ad joj tada izgovara jednu rečenicu koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim: ”Majko, koliko god da te volim, više volim Allaha i Njegovog Poslanika. Tako mi Allaha, da imaš hiljadu duša, pa da ih od gladi ispuštaš jednu po jednu, ni tada ne bi napustio svoju vjeru.”

Kad je majka vidjela odlučnost, počela je jesti. Uzvišeni Allah je ukazao počast Sa'adu za njegov stav i objavio ajet o njemu i njegovoj porodici: A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnog smatraš, onoga o kome ti ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se na ovom svijetu velikodušno ponašaj, slijedi put onoga koji se meni iskreno obraća, meni ćete se poslije vratiti i ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. (Kur'an)

Čvrst karakter i odlučnost ovog ashaba plijenila je i osvajala srca drugih mladića koji su se željeli poistovijetiti s njim i priključiti njegovoj borbi za istinsko vjerovanje. Pa je tako njegov mlađi brat Umejr, i pored Poslanikovog insistiranja da izostane iz bitke na Bedru zbog njegove mladosti, što ga je jako rastužilo, molio brata da utiče na Poslanika, alejhisselam,  da mu dozvoli da se priključi mudžahidima Bedra. Kada se prašina bitke na Bedru razišla, ostalo je da leži tijelo mladog šehida Umejra.

Sa'ad ibn Ebi Vekkas se isticao darežljivošću. Koristio je svaku priliku da udjeljuje sadaku i da pomaže u nevolji siromašne. Toliko je bio blizak Poslaniku, alejhisselam, i cijenjen među ashabima da ga je Poslanik jedne prilike uporedio sa svojim roditeljima. U jednoj borbi protiv mušrika kada je i Poslaniku prijetila opasnost, Poslanik mu se obratio riječima: ”Gađaj strijelom, Sa'ade, za tebe bih žrtvovao i svoje roditelje.”

Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj Koji mnogo daruje!  (Alu Imran, 8) Amin!


Islam-ef. Mehmedović