Kur'ansko poglavlje El-Ihlas(Iskrenost) objavljeno je u Mekki. U njegova četiri ajeta sadržana je suština islamskog poimanja Boga.

Kao povod objave ove sure imam Ahmed navodi insistiranje idolopoklonika da im  Muhammeda, s.a.v.s., navede rodoslovlje svoga Gospodara. Tada, kao odgovor na taj bezuman zahtjev, objavljeni su ajeti: „Reci: “On je Allah – Jedan!  Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!”

Buhari prenosi od Enesa, r.a., da je ispričao: „Jedan ensarija je imamio ljudima u mesdžidu Kubba’, pa bi svaki put kada bi htio proučiti jednu suru, prvo proučio: Kulhuvallah, pa onda tu suru. Tako je radio na svakom rekatu. Oni koji su za njim klanjali rekli su: ‘Stalno učiš ovu suru, a onda ti se učini da to nije dovoljno dok ne proučiš još jednu. Ili ćeš učiti i zadovoljiti se njome, ili ćeš je izostaviti i učiti drugu suru!?’ On je odgovorio: „Ja je neću izostaviti. Ako vam se sviđa da vam tako imamim, nastavit ću, a ako ne, onda ću se povući.'“ U isto vrijeme držali su ga da je najbolji među njima i nije im se sviđalo da im imâmi bilo ko drugi mimo njega. Kada je došao Vjerovjesnik, s.a.v.s., i oni ga obavijestili o tome, pa je on upitao spomenutog: „Šta te sprječava da ne postupiš po tome onako kako od tebe traže tvoji drugovi i šta te navodi da ovu suru obavezno učiš na svakom rekatu?“ „Ja volim ovu suru“-odgovorio je. „Tvoja ljubav prema njoj uvest ćete u Džennet“ – rekao je Vjerosvjesnik, s.a.v.s.

Hafiz Ebu-l-Kasim et-Taberani prenosi od Džerira b. ‘Abdullaha da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: „Ko prouči Kulhuvallahu kada ulazi u svoju kuću otkloniće sve siromaštvo od porodice te kuće i komšije.“

Kada bi Poslanik, s.a.v.s., lijegao navečer u postelju, skupljao je dlanove, u njih puhnuo i proučio sure Ihlas, Felek i Nas, a zatim dlanovima potrao što bi mogao od tijela, počevši od glave i lica pa naniže niz tijelo. Ponovio bi to tri puta.