Agencija za certificiranje halal kvalitete obavještava javnost i halal potrošače da je u kompaniji „Bajra” d.o.o. Travnik uspostavljen sistem certificiranja, nadzora i kontrole proizvodnje shodno zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010 – Halal hrana, zahtjevi i mjere.
Halal certificiranjem obuhvaćeni su klaonica krupne i sitne stoke, pogoni za proizvodnju mesnih prerađevina, te prodaja mesa i mesnih prerađevina u objektima kompanije. Svi halal certificirani proizvodi kompanije „Bajra“ d.o.o. dostupni su na internet portalu Agencije i aplikaciji za mobilne
uređaje Halal Bazar. Halal certificirani proizvodi kompanije „Bajra“ d.o.o. su označeni znakom halal kvalitete.
Kompaniji „Bajra“ d.o.o. Travnik je dodijeljen halal certifikat na period od godinu dana. U toku perioda važenja halal certifikata Agencija za certificiranje halal kvalitete provodit će najavljene i nenajavljene
audite te uzorkovanje i analizu proizvoda kompanije BAJRA d.o.o. Travnik.