U okviru projekta unaprjeđenja vakufske imovine, odnosno kultivisanja vakufskih parcela, Medžlis islamske zajednice Janja, kao i prethodne godine, organizovao je sijanje krompira na parceli Bubljike ukupne povrsine 28 dunuma.

Pored ove parcele, pšenicom je zasijano 55 dunuma vakufskog zemljišta.

Projekat se realizuje u saradnji sa Poljoprivrednom zadrugom „Agrofarmer“ iz Janje, a za potrebe fabrike  Semberka“.