U subotu i nedjelju, 21. i 22. oktobra ove godine, u medžlisima Bijeljina, Janja, Teočak i Čelić održano je četvrto predavanje na Kursu islama koji organiziraju Muftijstvo tuzlansko i pomenuti medžlisi.

Predavač je ovoga puta bio dr. Ahmed Hatunić, direktor Behram-begove medrese u Tuzli.

Tema o kojoj je govorio bila je “Materijalna odgovornost vjernika”.