Drugi evropski halal kongres koji je održan u Sarajevu, danas je završen prigodnim zaključcima učesnika i organizatora.

Ovogodišnji kongres je organizovala Agencija za halal certificiranje, a tokom njega su određeni aspekti halala predstavljeni iz različitih naučnih i praktičnih perspektiva.

– Možemo zaključiti da smo imali veoma uspješan kongres, s obzirom da je održan veliki broj predavanja iz oblasti nutricionizma, medicine, zatim ekonomije koja je vrlo važna, kao i teme koje se tiču sigurnosti hrane, što je usko vezano za pitanje halala – rekao je dr. Damir Alihodžić, direktor Agencije za halal certificiranje.

70e889fe-4ea5-447d-bc5d-9f5ee62a7fbd.jpg - Završen II evropski halal kongres: Određeni aspekti halala predstavljeni kroz struku i nauku

Publikacijama koje su vezane za kongres moguće je pristupiti online, putem web-stranice Agencije. Riječ je o “Knjizi sažetaka”, predstavljenim prezentacijama i “Žurnalu halal kvalitete”.

– Drugog dana kongresa smo predstavili zaključke, što je specifičnost ovakvih kongresa. Njih ćemo objaviti na našoj web-stranici – kazao je dr. Alihodžić.

Tokom zaključnih razmatranja je ocijenjeno da je održanim kongresom halal promovisan kroz nauku i struku. Također je naglašeno da se o pitanjima halala može govoriti iz dvije perspektive, strukovne i iskustvene.

a66443d0-8288-45ac-86fb-61f5d29213ee.jpg - Završen II evropski halal kongres: Određeni aspekti halala predstavljeni kroz struku i nauku

– Ovo je bio odličan kongres, gdje su predstavljeni različiti pogledi na pitanje halala. Govornici i učesnici su bili odlični, čemu smo svjedočili tokom trajanja kongresa.

Na sjajan način su razmijenjena iskustva, a prema onome što sam čuo, nova poznanstva prisutnih naučnika će rezultirati novim aktivnostima – poručio je Mahmoud Tartari, generelni menadžer Halal Control, suorganizatora ovog kongresa.

Kako je istaknuto, forma kongresa je edukativna, te su prisutni gosti, predstavnici Islamske zajednice, državnih institucija, akademske zajednice i proizvođači imali priliku usvojiti određena znanja koja su primjenjiva u svakodnevnici.