U duhu humanosti i solidarnosti, Medžlis Islamske zajednice Tuzla u saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom (UKC) Tuzla već dugi niz godina organizuje tradicionalnu akciju darivanja krvi.

Ova akcija predstavlja izvanredan primjer zajedničkog napora u službi humanitarnog cilja i promovisanju društvene odgovornosti. Akcija darivanja krvi, koju Medžlis Islamske zajednice Tuzla organizuje, datira unazad nekoliko godina. Ovo kontinuirano nastojanje ima za cilj povećanje zaliha krvi u UKC-u Tuzla, te istovremeno podizanje svijesti među građanima o važnosti redovnog darivanja krvi. Kroz godine, ova inicijativa je izrasla u važan događaj koji okuplja veliki broj dobrovoljnih davalaca krvi.

Svake godine, akcija se organizuje u prostorijama Centra za mlade Tušanj, gdje se, u saradnji sa medicinskim osobljem UKC-a Tuzla, obezbjeđuju svi potrebni uslovi za sigurno i efikasno darivanje krvi. Proces darivanja krvi se sprovodi uz stroge medicinske standarde i uz puno poštovanje zdravstvenih protokola, što garantuje sigurnost i davalaca i primaoca krvi.

Učešće u akciji je otvoreno za sve punoljetne osobe koje ispunjavaju medicinske kriterije za darivanje krvi. Medžlis Islamske zajednice Tuzla redovno poziva sve svoje članove, kao i širu zajednicu, da se priključe ovom humanitarnom naporu, a na današnjoj akciji ih se odazvalo 50 davalaca.