U okviru manifestacije “Dobro nam došo’, ja Resulallah” u mjesecu novembru učenici gradačačkih osnovnih i srednjih škola priredili su bogat program obilježavanja rođenja Muhammeda, a.s.

Prigodni programi održani su u osnovnim školama Hasan Kikić, Dr. Safvet-beg Bašagić, Hamdija Kreševljaković i Ivan G. Kovačić, a u pripremi su u ostalim školama.

Program se sastojao od kviza znanja, panoa, zidnih novina i radionica o Muhammedu, a.s. kao najboljem uzoru. U petak 29.11.2019.godine dvije srednje škole održan je kviz znanja o životopisu Allahovog Poslanika, a.s.