Povodom odlaska u penziju Sead-ef. Husića, dugogodišnjeg imama MIZ Gračanica, 2. juna ove godine, priređena je svečanost na kojoj su uz učenje Kur'ana, mevluda i ilahija Sead-ef. uručene hedije od njegovih kolega, džemata Malešići i Golaći te Udruženja ilmije i Medžlisa IZ Gračanica.

Sead-f. Husić je cijeli svoj radni vijek proveo u svom rodnom džematu, a davne 1981. godine stupio je u službu zamijenivši svog oca Nail efendiju. Za njegovog službovanja u džematu je iz temelja izgrađena džamija, stambena džematska kuća, dva mekteba, kao i mekteb u zaseoku Golaći od kojeg će se urediti džamija i formirati novi džemat. Sead-ef. je bio dugogodišnji predsjednik Udruženja ilmije medžlisa Gračanica, gdje je također zabilježio značajne rezultate, a posebna radost je tridesetak njegovih učenika koji su završili medresu.