Behram-begova medresa u Tuzli u posljednjih 12 godina je, prema vrednovanju Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, najbolja srednja škola u ovom kantonu, a tom rezultatu odnosom prema radu, edukaciji, permanentnom odgoju i obrazovanju doprinose i profesori koji rade u ovoj ustanovi Islamske zajednice.

Trenutno u Behram-begovoj medresi rade tri doktora nauka (kao i još dva koji su vanjski saradnici Medrese), trinaest magistara, te devet hafiza Časnog Kur'ana. Ovi podaci govore o kvalitetu koji posjeduje ova medresa.

– Potičemo svoje profesore da se konstantno obrazuju i posvećujemo tome pažnju. Gledamo da im, na tom putu pomognemo onoliko koliko možemo. I oni se međusobno podstiču na tom putu. Svi osjećamo zadovoljstvo i drago nam je zbog njihovog uspjeha. Njihov pojedinačni uspjeh je i naš zajednički uspjeh – kazao je za Preporod.info direktor Medrese dr. Ahmed Hatunić.

Prošlog mjeseca Medresa je postala bogatija za još jednog doktora nauka i magistra. Ervin Sejdinović na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom “Nacionalna država u procesu globalizacija: otpori i perspektive”.

Behram-begova medresa je više od škole, i ona je način života koji svoju teološku dimenziju nalazi u misiji “odvraćanja od zla i poticanja na dobro”, kazao je za naš portal Sejdinović.

– U svakom poslu, pa i akademskom napredovanju, menadžment i profesori u Medresi nastoje pružiti punu podršku svakom pojedincu. Radna atmosfera koja je ispunjena razumijevanjem i spremnošću za podršku jesu uslovi unutar kojih se pojedinac razvija i motiviše. Međutim, takva atmosfera u Behram-begovoj medresi rezultat je nastojanja direktora, dr. Ahmeda Hatunića, njegovih pomoćnika i svih profesora i profesorica da na bilo koji način podrže svakog kolegu da savlada nimalo jednostavne prepreke u svom akademskom napredovanju – izjavio je dr. Sejdinović.

On je istakao i važnu ulogu muftije tuzlanskog dr. Vahid-ef. Fazlovića koji, također, uvijek pruža podršku i motiviše na putu dobra.

– Na tome sam uvaženom muftiji Fazloviću posebno zahvalan. Takva radna atmosfera predstavlja temelj produktivnosti i različitih plodova dobra. Nadam se da ću svojim daljim angažmanom biti od koristi kako Behram-begovoj medresi, tako i našem narodu i državi Bosni i Hercegovini – poručio je, između ostalog, Sejdinović.

Kada je u pitanju Sejdinovićeva doktorska disertacija, napomenuo je da je poseban izazov baviti se pitanjem nacionalne države, a posebno je to izraženo u savremnom društvu kojeg karakteriše globalizacija kao najznačajniji društveni proces.

– Značaj ovog rada jeste u ispravnom shvatanju pojmova nacionalna država, patriotizam i nacionalizam. Svjedočimo općoj priči o tome šta je nacionalizam, nacionalna država odnosno nacija bez da iste pojmove ispravno razumijevamo. Ispravno shvatanje samog patriotizma jeste jedan od uslova njegovog promicanja i očuvanja. Određene političke, ekonomske i zdravstvene krize kojima svjedočimo jasno ističu važnu ulogu nacionalne države iako je savremeni globalizacijski procesi nastoje derogirati – kazao je dr. Sejdinović.

Rijad Šestan, bibliotekar u Medresi, magistrirao je u februaru ove godine na Fakultetu islamskih nauka. Tema njegovog rada je “Analiza tekstova o imanskim šartima u časopisu Islamska misa”.

Medresu doživljava kao jednu veliku, sretnu i harmoničnu porodicu. Međusobno poštovanje, uvažavanje, pomaganje, timski rad su njene vrline i karakteristike.

– Također, trudim se da i sam doprinesem pomenutoj atmosferi ukazujući sve od navedenog ostalim profesorima, kolegama i učenicima. Zadovoljstvo je i privilegija raditi u Behram-begovoj medresi. Menadžment škole je uvijek vodio računa o potrebama svojih uposlenika i motivisao ih da usavršavaju svoje kompetencije kako bi kvalitetnije izvršavali svoje zadatke. Tako sam i ja, u toj lijepoj atmosferi, uz pomoć Uzvišenog Allaha, postigao određene rezultate na akademskom planu – kazao je Šestan.

Intelektualno naslijeđe sačuvano u časopisu Islamska misao može biti korisno štivo u traženju odgovora na brojne savremene religijsko-društvene izazove, smatra on. Zato se, pored ostalog, opredijelio da piše magistarski rad na temu analize tekstova o imanskim šartima u ovom časopisu.

– Ciljano istraživanje u ovom radu usmjereno je na analizu tekstova koji problematiziraju tematiku imanskih šartova u časopisu Islamska misao, da li su pomenuti tekstovi tj. sadržaji tekstova sukladni hanefijsko-maturidijskom akaidskom učenju, da li je teološko pojmovlje, korišteno u tekstovima, ujednačeno kod svih autora ili postoji evidentna raznolikost i da li je orijentalističko poimanje temeljnog učenja islama u časopisu Islamskim misao pozitivno. Važno je istaći da su publicirani tekstovi i njihova tematika aktualni i danas. Njihovo čitanje i razumijevanje i u našem vremenu može pomoći u jačanju religijskog imuniteta u odnosu na brojne izazove s kojima se mladi čovjek susreće – kazao je, između ostalog, Šestan.

(Alem Dedić/Preporod.info)