Upitan od meleka Džibrila šta je to Ihsan, Božiji poslanik Muhammed, neka je na njega mir  i blagoslov Božiji je rekao: ,, Ihsan je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe, zaista, vidi.”

Biti i do kraja života ostati -Abdullah- Božiji rob-zadaća je vjernika. Zvanja i privilegije na Zemlji stečeni kod vjernika ne mjenjaju njegovu robovsku prirodu u odnosu na dragog Boga.

Kada su Šejha Ebu-Taliba začuđeno upitali kako se nije uzoholio unatoč tolike ljubavi i poštovanja koju mu ukazuju njegovi učenici, on je smireno odgovorio: “Jeste li vidjeli Hadžeru-l-esved u Kabi? Jesu li njega ljubili  pejgamberi, ashabi, šejhovi? Je li postao nešto drugo osim kamen?”

Žudiš li iskreno za džennetskim perivojima, želiš li biti u društvu Allahovih miljenika i štićenika, ne odmeći se od svoje prirode u kojoj te Svevišnji stvara i na kraju ponovo Sebi vraća: ,, A ti, o dušo smirena, vrati se svom Gospodaru zadovoljna, a i On s tobom zadovoljan, pa uđi među robove moje, i uđi u džennet moj. (El-Fedžr 27-30)