Redovna sjednica Muftijstva tuzlanskog održana je u ponedjeljak, 25. februara 2019. godine. Sjednicom je predsjedavao muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović.

Tokom sjednice je usvojen Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Muftijstva tuzlanskog za 2018. godinu.

Usvojena je i odluka o pružanju finansijske podrške organiziranju ovogodišnjeg regionalnog takmičenja iz Islamske vjeronauke, koje će biti održano 23. marta u JU OŠ Tojšići. 

Data je saglasnosti na transformaciju vakufa u Vlasenici, kao i saglasnost na promjenu naziva džemata Hrvati u Medžlisu Puračić. Razmatran je i usvojen i Plan manifestacija od značaja za Muftijstvo za 2019. godinu.

Sjednici su prisustvovali rukovodioci službi Muftijstva tuzlanskog dr. Sead Seljubac, Muamer Zukić i Muhamed Bilajac, te sekretar Muftijstva Muhamed Hasanspahić.