Meleki Džebrail i Mikail izgovaraju: ,,Amin“, kad vjernici uče dove, pa kada čovjek musliman uči dovu i moli za brata muslimana u njegovoj odsutnosti, melek kaže: „Amin, i tebi isto.“ Dova brata muslimana za drugog brata u njegovoj odsutnosti jeste jedna od dova koje se uslišavaju i ona je praćena izgovaranjem riječi amin od meleka.

U predaji hadisa Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koju navodi imam Muslim r.a., stoji – da se jedan čovjek zaputio u neko mjesto u posjetu svome bratu, pa mu je Uzvišeni Allah na putu kojim je trebao proći postavio meleka. Kada je taj čovjek naišao pred meleka, melek ga je upitao: „Kuda to želiš?“ On mu je odgovorio. „Želim da posjetim svoga brata u ovom mjestu.“ Melek ga ponovo upita:,,A je li on tebi učinio neku blagodat kojom te je zadužio?“ „Nije,“ odgovori čovjek, „ali sam ga ja zavolio u ime Allaha.“ Melek mu na to reče: „Ja sam ti Allahov poslanik. I Allah je tebe zavolio, kao što si i ti njega (tj. svog brata) zavolio u Njegovo (tj. u Allahovo) ime.“

U predaji hadisa, koju navodi Et-Taberani, stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kada musliman krene da posjeti svoga brata muslimana ispraća ga sedamdeset hiljada meleka, koji ga blagosiljaju i koji za njega mole: ‘Allahu naš, održavaj dobre odnose sa njim kao što i on, u Tvoje ime, održava dobre odnose s njim (tj. sa svojim bratom u islamu).“