„A njega smo nosili na onoj od dasaka i klinaca sagrađenoj, koja je plovila pod brigom Našom- nagrada je to bila za onoga koji je odbačen bio.” (El-Kamer: 13, 14.)

Prenosi se od Ebu Zerra el-Gaffarija, r.a., da je kazao kako mu je Pejgamber a.s., rekao: „Ebu Zerre, obnovi lađu, more je duboko; povećaj opskrbu, put je dalek; smanji teret, put je opasan; i iskren budi kad radiš jer Nadglednik sve vidi!”

Obnavljanje i osvježenje lađe je utvrđivanje imana i obnavljanje tevhida. More je Džehennem. Put je putovanje na Ahiret i Kijametski dan. Opskrba za Džennet su djela pokornosti, a opskrba za Džehennem su ružna djela. Teret su grijesi. Smanjiti ih znači potpuno ih se odreći i s njima prekinuti. Put na Ahiret je opasan, jer meleki zebanije zgrabe s puta one koji su pod teškim teretom, a tamo nema nikoga ko bi mogao pomoći u nošenju tereta, čak i kad je riječ o bližnjima.

Uzvišeni kaže: „Pa i ako pretovareni pozove da mu se ponese, ništa mu se ponijeti neće, pa makar i rođak da je!“ ( Fatir: 18)

Nadzornik je Allah džellešanuhu. On je dobar i prihvata samo ono što je dobro i čisto od primjesa širka i licemjerja.

On kaže: „Ko god se nada susretu s Gospodarom svojim – neka dobra djela čini, i neka štujući Gospodara svoga ne pridružuje Mu nikoga!” (Kehf: 110)