Predstavnici Javne ustanove „Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama“  posjetili su Općinu Banovići i razgovarali sa općinskim načelnikom dr. Begom Gutićem i njegovim saradnicima.

Tema razgovora bila je mogućnosti uspostavljanja bolje suradnje, odnosno boljeg povezivanju sa JU „Centar za socijalni rad“ Banovići, a u cilju razmjene informacija, stručnog znanja i iskustva u oblasti prevencije, liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika o psihoaktivnim supstancama.

Direktor CROPS-a Mevludin Joldić upoznao je načelnika Gutića sa izazovima sa kojima se ustanova susreće s obzirom na sve veći problem ovisnosti u našem društvu, te zatražio podršku i pomoć općine Banovići kako bi se osigurao sistematičniji pristup prema korisnicima, te se zahvalio na dosadašnjoj podršci.

Načelnik Gutić pohvalio je vrijedan rad zaposlenih u JU „CROPS“, te ukazao na značaj koji ovaj Centar ima za korisnike koji u njemu borave, njihove porodice i cjelokupno društvo. Kako je kazao, Općina će pomoći rad JU CROPS-a u narednoj godini, bilo iz tekuće rezerve ili putem javnih poziva koji se raspisuju svake godine za nevladin sektor.