Predstavnici JU CROPS Smoluća boravili su 14. marta 2019. godine u posjeti JU Terapijskoj zajednici Kampus Kantona Sarajevo.

Tom prilikom razgovarano je o organiziranju zajedničkih aktivnosti s ciljem unapređenja rada ovakvih ustanova, kao što je uvođenje novih programskih sadržaja i inovacija. Dogovoreno je i potpisivanje memoranduma o saradnji.

Isti dan upriličena je i posjeta Kulturno-edukativnom centru Konya u Sarajevu, gdje je razgovarano o saradnji na polju edukacije u oblasti kreativnog izražavanja čime bi se obogatio programski sadržaj art terapije, koji je već duže vrijeme neizostavni segment u tretmanu ovisnika u CROPS-u.